Naar inhoud

Privacybeleid

Bijgewerkt: 1 mei 2018

EU-BELEID INZAKE DATAPRIVACY

1. Commitment aan databescherming. Als fabrikant van Lowrance, Simrad en B&G producten is Navico van mening dat vertrouwen, transparantie en controle de kern van onze klant- en consumentervaringen vormt en essentieel is bij onze rol als belangrijke aanbieder in onze sector. In dat verband houden wij ons aan de wetgeving inzake gegevensbescherming die op u van toepassing is, en volgen wij nauwlettend de voortgang van de Verordening (EU) 2016/679 (de "AVG") van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 inzake de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonlijke gegevens en betreffende het vrije verkeer van dergelijke gegevens, en de intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de "Databeschermingsrichtlijn"). Wij werken samen met privacy-experts in de EU die ons doorlopend helpen bij de naleving van deze regelgeving om te voldoen aan onze verplichtingen. Navico ontwikkelt processen en mechanismen die personen in de EU helpen hun rechten uit te oefenen op een wijze die vergelijkbaar is met de voorschriften van de AVG.

2. Toepassingsgebied van het Privacybeleid. Wanneer u communiceert met Navico, bijvoorbeeld door uw product te registreren op een van onze Sites, lowrance.com, simrad-yachting.com, bandg.com en navico-commercial.com (gezamenlijk de "Sites"), door een product aan te schaffen, of door met Navico te communiceren via sociale media (bijv. via een 'vind-ik-leuk' op Facebook), kunnen wij u vragen persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken. In dit verband is dit privacybeleid (het "Privacybeleid") van toepassing op informatie verzameld door Navico op de Sites en beschrijft het hoe wij uw persoonlijke gegevens beschermen en verwerken via de Sites. Lees ons Privacybeleid zorgvuldig door om te begrijpen hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens en de verwerking daarvan. Door gebruik te maken van de Sites, bevestigt u dat u het Privacybeleid en de daarin beschreven praktijken begrijpt. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van het Privacybeleid en de daarin beschreven gegevenspraktijken, kunt u de Sites niet gebruiken.

Het Privacybeleid completeert en vormt een aanvulling op de kennisgeving op de Sites inzake de verzameling van uw persoonlijke gegevens.

3. Hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen. Navico treedt op als een verwerkingsverantwoordelijke onder de AVG bij het verzamelen van uw Persoonlijke gegevens, voor de doeleinden, op de wettelijke basis en gedurende de bewaartermijn voor gegevens, hierna te noemen:

UW PERSOONLIJKE GEGEVENS ("Persoonlijke gegevens")

DOELEINDEN

WETTELIJKE BASIS OOR VERWERKING

BEWAARTERMIJN VOOR GEGEVENS

·      Identiteit (bijv. naam, achternaam, enz.)

·      Contactinformatie (bijv. . e-mailadres, telefoonnummer, adres, enz.)

·      Informatie, waaronder gegevens over uw boot, die u aan ons verstrekt

·      Beheren van klantrelatie

·      Beheren van registratie en account voor onze Sites

·      Leveren van productondersteuning en garantieservices

·      Leveren van software-updates

·      Verzenden van marketinginformatie van Navico (promotionele e-mail en/of speciale aanbiedingen op soortgelijke producten en diensten)

Noodzakelijk voor de uitvoering van een contract

Zolang als strikt noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor deze is verzameld, of anderszins is vereist krachtens toepasselijke wetgeving, met inbegrip van de duur die nodig is om te voldoen aan wettelijke en regelgevende archiveringsvoorschriften of verjaringstermijnen.

Verzenden van marketinginformatie van derden (promotionele e-mail en/of speciale aanbiedingen)

Toestemming

Terwijl u een geregistreerde klant bent

Verkeersgegevens

·      Vergemakkelijken van uw navigatie op de Sites

·      Voor statistieken en analyses

Toestemming

Niet meer dan 13 maanden

 

4. Uw rechten in de EU. Mits u uw identiteit aantoont, hebt u, via ons adres dat is vermeld in het gedeelte "Contactinformatie" hieronder, het recht om het volgende aan te vragen:

 • Toegang, op elk gewenst moment en om welke reden dan ook, tot de Persoonlijke gegevens;
 • Correctie van Persoonlijke gegevens indien deze onjuist of verouderd zijn;
 • Verstrekking aan u van de Persoonlijke gegevens die u actief en bewust aan ons hebt gegeven en waar mogelijk de rechtstreekse overdracht van dergelijke Persoonlijke gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke (anders bekend als het recht op gegevensoverdraagbaarheid);
 • Bezwaar tegen de verwerking van uw Persoonlijke gegevens voor reclame- of direct marketing-doeleinden of voor het uitvoeren van marktonderzoek of commerciële communicatie.
 • Verwijdering, om legitieme redenen in het kader van de wetgeving inzake gegevensbescherming, van uw persoonlijke gegevens, inclusief gevallen waar niet voor ons nodig is om dergelijke gegevens te bewaren;
 • Bezwaar tegen of de intrekking van uw toestemming voor de verwerking van uw Persoonlijke gegevens, om legitieme redenen, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de legitieme doeleinden waarvoor deze zijn verzameld. In dit geval zullen wij zonder onnodige vertraging onze reactie aan u kenbaar maken met de rechtvaardiging van deze legitieme reden.

5. Hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken. Wij voldoen aan onze verplichtingen in het kader van de wetgeving inzake gegevensbescherming door:

 • Veiligheidsmaatregelen te nemen om uw Persoonlijke gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, onbevoegde openbaarmaking of toegang ("Inbreuk op gegevens"). Ofschoon wij alle redelijke maatregelen nemen om uw Persoonlijke gegevens te beschermen tegen Inbreuk op gegevens, kunnen wij niet garanderen dat de Persoonlijke gegevens die u online openbaar zet veilig zijn, of dat er geen Inbreuk op gegevens zal plaatsvinden. U kunt ons helpen uw Persoonlijke gegevens veilig te houden door te zorgen dat elk wachtwoord dat u op onze Sites gebruikt, strikt vertrouwelijk wordt gehouden, en door u af te melden als u klaar bent met het gebruik van een gedeelde computer. In dit verband erkent u de inherente veiligheidsimplicaties van online handelen via internet en zult u ons of onze leveranciers niet verantwoordelijk houden voor een Inbreuk op gegevens, tenzij dit te wijten is aan een schending van onze verplichtingen met betrekking tot de bescherming van uw Persoonlijke gegevens.
 • Uw Persoonlijke gegevens accuraat en up-to-date te houden;
 • Alleen Persoonlijke gegevens te verzamelen en te bewaren die toereikend, relevant en beperkt zijn tot hetgeen noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw Persoonlijke gegevens worden verwerkt. 

6. Ontvangers van persoonlijke gegevens. Uw Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en, met uw toestemming, indien van toepassing, alleen gedeeld met:

 • Onze gelieerde ondernemingen,
 • Zakelijke partners,
 • Serviceproviders,
 • Derde partijen, of
 • Andere partijen indien vereist door van toepassing zijnde wetgeving.

De ontvangers van uw Persoonlijke gegevens bevinden zich binnen of buiten de Europese Unie en/of de Europese Economische Ruimte en worden beschouwd als gegevensverwerker van uw Persoonlijke gegevens namens ons. Zij zijn uitgekozen omdat zij waarborgen bieden die voldoen aan de wetgeving inzake gegevensbescherming. Wanneer zij namens ons uw Persoonlijke gegevens verwerken, handelen zij uitsluitend onder onze instructies.

Niettegenstaande het voorgaande, kunnen uw Persoonlijke gegevens worden bekendgemaakt aan rechtshandhavers of rechterlijke instanties, conform toepasselijke wetgeving en na formeel verzoek door dergelijke instanties.

Wij zullen uw Persoonlijke gegevens niet aan derden bekendmaken of overdragen zonder u te informeren, en, in ieder geval, uitsluitend overeenkomstig de wetgeving inzake gegevensbescherming.

7. Overdracht van Persoonlijke gegevens naar het buitenland. De Persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen, kunnen worden overgedragen naar, dan wel worden opgeslagen of anderszins verwerkt op een bestemming buiten de Europese Unie en/of de Europese Economische Ruimte, inclusief maar niet beperkt tot de Verenigde Staten. Wanneer uw Persoonlijke gegevens worden overgedragen naar een locatie buiten de Europese Economische Ruimte en/of buiten de Europese Unie waarvan de Europese Commissie heeft besloten dat het derde land geen adequate bescherming biedt, bieden wij passende waarborgen aan, inclusief maar niet beperkt tot naleving van contractuele waarborgen van de Europese Commissie, deelname aan het US-EU Privacy Shield, verkrijgen van uw toestemming voor de gegevensoverdracht of andere bindende waarborgen die door de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming kunnen zijn toegestaan.

8. Cloudgegevens. Navico kan uw Persoonlijke gegevens opslaan in een cloud. Dit betekent dat uw Persoonlijke gegevens namens Navico kunnen worden verwerkt door een cloudserviceprovider en kunnen worden opgeslagen op verschillende locaties over de hele wereld. Navico maakt gebruik van organisatorische en contractuele maatregelen om uw Persoonlijke gegevens te beschermen en van vergelijkbare, maar niet minder strikte eisen aan onze cloudproviders, zoals vereisten dat uw Persoonlijke gegevens uitsluitend worden verwerkt voor de hierin vermelde doeleinden of voor andere doeleinden waarvoor u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

9. Verdere verwerking. Indien Navico uw Persoonlijke gegevens wenst te gebruiken voor een nieuw doel dat niet onder het Privacybeleid valt, zullen wij u in kennis stellen van dit nieuwe doeleinde voordat wij beginnen met verwerkingsactiviteiten. Waar en wanneer nodig, zullen wij u om voorafgaande toestemming voor het nieuwe verwerkingsdoeleinde vragen.

10. Cookies. De Sites maken gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door uw browser wordt opgeslagen op uw computer wanneer u onze Sites bezoekt. Een cookie bevat geen begrijpelijke informatie, maar maakt het mogelijk een terminal te koppelen aan andere informatie over uw ervaring op onze Sites en de voorkeuren die u kenbaar hebt gemaakt tijdens het gebruik van de Sites. Bij cookies die door onze servers worden geplaatst heeft niemand anders toegang tot de informatie die daarin is opgenomen. Deze informatie en gegevens worden rechtstreeks en automatisch door de Sites verzameld. De informatie die wordt verzameld via cookies wordt verwerkt om het gebruik van de Sites te optimaliseren, om uw browserervaring persoonlijker en plezieriger te maken door uw keuzes te onthouden (bijvoorbeeld door te onthouden welke taal u hebt ingesteld of vanuit welk land u verbinding maakt, om u te herkennen bij het volgende bezoek) en om informatie aan ons of onze dienstverleners te verstrekken voor aanpassings- of statistische doeleinden.

Onze Sites maken gebruik van verschillende soorten cookies en vergelijkbare technologieën, die elk een andere functie hebben. Sommige van deze cookies zijn nodig voor de werking van de Sites. Andere kunnen ons helpen om het gebruik of uw ervaring van de Sites te verbeteren.

Dit zijn de soorten cookies die in uw browser kunnen worden geplaatst:

 • Sessiecookies worden tijdens een browsersessie in uw browser geplaatst, maar deze verlopen en worden verwijderd aan het einde van de sessie. Wij en onze partners maken gebruik van sessiecookies om verschillende redenen, onder andere om het gebruik van de Sites tijdens een browsesessie te volgen, en om u te helpen de Sites efficiënter te gebruiken.
 • Permanente cookies worden tijdens een browsersessie in uw browser geplaatst, maar blijven gedurende een beperkte tijd op uw computer of andere apparaat aanwezig na het einde van die browsersessie. Met behulp van permanente cookies kunnen de Sites uw computer of andere apparaat herkennen wanneer het apparaat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de Sites nadat een browsersessie is voltooid en een nieuwe browsersessie is begonnen, vooral om u te helpen uzelf snel opnieuw aan te melden bij onze Sites. Permanente cookies worden ook gebruikt, zowel door ons, onze dienstverleners en onze partners, voor analytische en aanpassingsdoeleinden.
 • First-party cookies worden rechtstreeks door ons op uw computer of andere apparaat geplaatst. Dit kunnen sessiecookies of permanente cookies zijn. We gebruiken bijvoorbeeld first-party cookies om uw activiteit op de Sites te volgen voor statistische en aanpassingsdoeleinden.
 • Third-party cookies worden door onze partners op uw computer of apparaat geplaatst. Dit kunnen sessiecookies of permanente cookies zijn. Onze partners gebruiken third-party cookies voor doelgroepgerichte marketingdoeleinden, bijvoorbeeld om u enquêtes te sturen.

Zoals u weet, kan elke internetbrowser cookies blokkeren of verwijderen. Uw internetbrowser bevat instructies over deze procedures.

U vindt instructies voor het beheren van cookies in het Help-menu van uw browser. Houd er rekening mee dat als u besluit om onze cookies uit te schakelen of te verwijderen, wij u niet kunnen garanderen dat alle webpagina's van de Sites correct worden weergegeven of correct werken, of dat bepaalde diensten zullen worden geleverd.

11. Wijzigingen in het Privacybeleid. We kunnen het Privacybeleid bijwerken of aanpassen als wij wijzigingen aanbrengen in onze gegevensbeheerspraktijken.  Als wij wezenlijke wijzigingen in ons Privacybeleid aanbrengen, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen door middel van een kennisgeving op onze Sites voorafgaand aan het ingaan van de wijziging. We raden u aan deze pagina regelmatig te raadplegen voor de meest recente informatie over ons privacybeleid.

12. Geschillenbeslechting. Als u vragen hebt of als er sprake is van een geschil tussen u en ons met betrekking tot de verwerking van uw Persoonlijke gegevens, kunt u uw vraag of klacht aan ons kenbaar maken door contact met ons op te nemen op ons contactadres hieronder. Wij zullen proberen een bevredigende oplossing te vinden om de naleving van de wetgeving inzake gegevensbescherming te waarborgen.

Als u geen antwoord van ons krijgt of als het geschil ondanks ons voorstel blijft bestaan, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit van de lidstaat van de Europese Unie waar u gewoonlijk verblijft.

13. Contactinformatie. Als u vragen hebt over het Privacybeleid en hoe wij uw Persoonlijke gegevens verwerken, kunt u contact met ons opnemen, per e-mail via legal@navico.com of per post via: Navico, Inc., ATTN: Legal Dept., 4500 S. 129th East Ave., Suite 200, Tulsa, OK 74134-5885, USA.