Gå till innehåll

Hjärnan bakom B&G-autopiloten

Hjärnan i autopiloten är autopilotdatorn. Välj mellan H5000 för att prestera på toppnivå, eller våra enastående NAC-2- och NAC-3-pilotdatorer som kompletterar Triton2-systemet.

Autopilotdatorerna NAC-2 och NAC-3

Välj en Triton²-autopilot och NAC-2- eller NAC-3-autopilotdator för fritidsseglings-/tävlingsinstallationer där du vill ha utmärkta prestanda.  Dessa två, för tillämpning i lågt tidvatten respektive högt tidvatten, innehåller styrningsalgoritmerna som utvecklats för att roderstyra en yacht i många olika väder- och vattenförhållanden, tillsammans med elektronik som behövs för att manövrera en hydraulisk eller mekanisk drivenhet, samtidigt som de samverkar med andra komponenter inklusive kurssensorer och roderlägesgivare.

B&G Reflex-styrningsteknik
NAC-autopilotdatorerna innehåller B&G:s Reflex-styrningsalgoritmer, utformade för att styra en yacht efter kompass, vind eller waypoint. Varje styrinnovation från B&G bygger på mer än 60 års erfarenhet av autopilotutveckling, som fortsätter än i dag på Navicos utvecklingscenter för autopiloter i Norge. De här erfarenheterna syns i Reflex-algoritmen: programvaran som driver B&G:s styrteknik. Reflex placerar alla år av forskning och erfarenhet på vattnet i din roderstation och ger dig en smart autopilot som du kan lita på.

Lätt att installera
Plug-and-play-anslutning gör installationen enkel och minimerar antalet kablar vid installationen av ditt autopilotsystem. NMEA 2000®-nätverk gör det enkelt att ansluta kurssensorer, roderlägesgivare, autopilotstyrenheter och flerfunktionsskärmar var som helst ombord.

Baspaket

Baspaket är tillgängliga för NAC-autopilotdatorer och omfattar en Precision-9-kompass, NAC-dator, roderreferenssensor (vid behov) och ett startpaket för NMEA 2000-stamnät. För H5000, kontakta en återförsäljare eller installatör för att specificera alla dina systemkrav.

H5000-autopilotdator

B&G:s oöverträffade styrenhet har dedikerade seglingsalgoritmer och styrlägen – respons och återhämtning för kastvindar och respons för högvind. Styrenheten klarar mycket svåra förhållanden och är perfekt för underbemannade fritidsbåtar eller tävlingsbåtar.

  • Styrningslägen som kan väljas: Med H5000-autopilotprocessorn kan du välja att styra efter kurs, vindhastighet eller waypoint
  • AWA- och TWA-styrning: H5000-autopilotprocessorn kan utnyttja lägena Relativ vind, Sann vind eller Polarvind för optimal prestanda under segel.
  • Intuitiv och responsiv: Har responslägen för vindbyar och hård vind för snabb respons på förändrade tillstånd
  • Optimal kurshållning
  • Har automatisk responsomkoppling och återställningsläge för optimal kurshållning i varierande förhållanden på havet.

Populära B&G Autopilotdator

B&G:s rekordbrytande styrenhet har dedikerade styrlägen och seglingsalgoritmer inklusive vindbyrespons, återhämtning och respons för hård vind.
SEK 28.500 kr