Gå till innehåll

Garanti

GARANTI

Vi på Navico garanterar att våra produkter är fria från material- och tillverkningsfel och att de under den angivna garantiperioden, räknat från ursprungligt inköpsdatum, kommer att fungera problemfritt, under förutsättning att de installeras korrekt.

Med "ursprungligt inköpsdatum" avses här det datum produkten köptes av den kund som först köpte den eller, om produkten levererats installerad på en ny båt, av en av Navico certifierad/godkänd båtbyggare, det datum båten levererades till förste ägaren.

Navico äger rätt att efter eget gottfinnande reparera eller byta ut defekt produkt eller komponent mot ny eller renoverad komponent eller produkt eller motsvarande. Villkoret är att den defekta produkten eller komponenten returneras till Navico eller av oss godkänd agent under garantiperioden och i enlighet med de villkor och begränsningar som anges i Navicos garantivillkor. Sådan reparation eller byte är det enda ansvar som följer av den här garantin.

Korg 0 varor