Gå til innhold

Retningslinjene for personvern

Oppdatert: 1. mai 2018

EUs personvernerklæring

1. Forpliktelse til databeskyttelse. Navico, som produsenten av Lowrance-, Simrad-, og B&G-produkter, mener at det å legge tillit, åpenhet og kontroll i kjernen av kunde- og forbrukervirksomheten vår er nøkkelen til å bli en ledende aktør i bransjen. I den forbindelse overholder vi alle lover om databeskyttelse som er aktuelt for deg, og vi har fulgt nøye med på fremdriften til EU-lovgivningen 2016/679 av EU-parlamentet og rådsforsamlingen 27. april 2016 om beskyttelse av fysiske personer med hensyn til behandling av personopplysninger og fri bevegelse av slike data, og avløselsesdirektivet 95/46/EC («GDPR») (samlet kalt «lover om databeskyttelse»). Vi har samarbeidet med personvernseksperter i EU som hjelper oss kontinuerlig for å navigere disse reguleringsutfordringene for å kunne møte på forpliktelsene våre. Navico samarbeider for å utvikle prosesser og mekanismer for at enkeltpersoner i EU til skal kunne utøve rettighetene sine på en lignende måte som foreskrevet i GDPR.

2. Omfanget av personvernerklæringen. Når du samhandler med Navico, for eksempel ved å registrere produktet ditt på en av nettstedene våre, lowrance.com, simrad-yachting.com, bandg.com og navico-commercial.com (samlet kalt «nettsteder»), ved å kjøpe et produkt, eller ved å kommunisere med Navico gjennom sosiale medier (f.eks. «lik oss på Facebook»), kan vi be deg oppgi personopplysninger til oss. I dette henseende gjelder denne personvernerklæringen for informasjon som samles inn av Navico på nettstedene, og erklæringen beskriver hvordan vi beskytter og behandler personopplysningene dine gjennom nettstedene. Les personvernerklæringen nøye for å forstå praksisen vår angående personopplysningene dine og hvordan vi behandler dem. Ved å bruke nettstedene bekrefter du at du forstår personvernerklæringen og godtar praksisene som beskrives i den. Hvis du ikke godtar vilkårene i personvernerklæringen og datapraksisene som står beskrevet der, kan du ikke bruke nettstedene.

Personvernerklæringen fullstendiggjør og utfyller informasjonserklæringen oppgitt på nettstedene når vi samler inn personopplysningene dine.

3. Slik samler vi inn personopplysningene dine. Navico fungerer som en datakontrollør i henhold til GDPR når vi samler inn personopplysningene dine, for følgende formål, på følgende juridiske grunnlag og i datalagringsperioden, som følger:

PERSONOPPLYSNINGENE DINE («personopplysninger»)

FORMÅL

JURIDISK GRUNNLAG FOR BEHANDLING

DATALAGRINGSPERIODE

·      Identitet (f.eks. navn, etternavn osv.)

·      Kontaktinformasjon (f.eks. e-postadresse, telefonnummer, adresse osv.)

·      Informasjon, blant annet om båten din, som du velger å gi oss

·      Administrere kundeforhold

·      Administrere registreringen og kontoen til nettsidene våre

·      Gi produktstøtte og garantiservice

·      Gi programvareoppdateringer

·      Sende markedsføringshenvendelser fra Navico (kampanje-e-poster eller spesialtilbud på lignende produkter og tjenester)

Behov for utførelsen av en kontrakt

Så lenge det anses som nødvendig for formålet det ble samlet inn for, eller som ellers kreves under gjeldende lov, inkludert for den varighet som er nødvendig for å overholde juridiske krav og regulerende arkiveringskrav eller foreldelse.

Sende markedsføringshenvendelser fra tredjeparter (kampanje-e-poster eller spesialtilbud)

Samtykke

Så lenge du er en registrert kunde

Trafikkdata

·      Legge til rette for navigering på nettstedene

·      For statistikk og analyser

Samtykke

Ikke lenger enn 13 måneder

 

4. Rettighetene dine i EU. Når du beviser identiteten din, har du rett til å be om følgende, hvis du kontakter oss via adressen nevnt i avsnittet «Kontaktinformasjon» nedenfor:

 • Tilgang til personopplysningene dine, når som helst og for hvilken som helst grunn;
 • Korrigering av personopplysninger hvis disse viser seg å være unøyaktige eller utdaterte;
 • Anskaffelse av personopplysningene dine du aktivt og bevisst gav oss, og der det er mulig, overføring av slike personopplysninger direkte til en annen datakontrollør (også kjent som rettigheten om dataoverførbarhet);
 • Protest mot behandlingen av personopplysningene dine for reklameformål eller direkte markedsføring, eller for å utføre markedsundersøkelser eller kommersiell kommunikasjon.
 • Sletting, grunnet legitime årsaker i henhold til lovene om databeskyttelse, av personopplysningene dine, herunder der det ikke lenger er nødvendig for oss å beholde slike data;
 • Protest mot eller tilbaketrekking av samtykke til behandlingen av personopplysningene dine, grunnet legitime årsaker, unntatt hvis behandlingen er nødvendig for det legitime formålet dataene ble samlet inn for. I dette tilfellet faller det tilbake til deg uten unødvendig forsinkelse med begrunnelse for slike legitime grunner.

5. Slik behandler vi personopplysningene dine. Vi overholder forpliktelsene våre i henhold til lovene om databeskyttelse ved å:

 • Implementere sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene dine mot utilsiktet eller ulovlig ødeleggelse, tap, endring, uautorisert avsløring eller tilgang («datasikkerhetsbrudd»). Selv om vi tar alle rimelige forholdsregler for å beskytte personopplysningene dine mot alle datasikkerhetsbrudd, kan vi ikke garantere sikkerheten til personopplysningene du oppgir på Internett, og heller ikke at ingen datasikkerhetsbrudd oppstår. Du kan hjelpe oss å sikre personopplysningene dine ved å sørge for at alle passord du bruker på nettstedene våre, oppbevares konfidensielt, og ved å logge av når du er ferdig med å bruke en delt datamaskin. I dette henseende må du godkjenne de underliggende sikkerhetsrisikoene involvert med aktivitet på Internett, og ikke stille oss eller leverandørene våre ansvarlig for eventuelle datasikkerhetsbrudd, med mindre det forårsakes av brudd på forpliktelsene våre med hensyn til beskyttelsen av personopplysningene dine.
 • Holde personopplysningene dine gjeldende og oppdatert;
 • Samle inn og oppbevare personopplysninger som utelukkende er tilstrekkelig, relevant og begrenset til det som er nødvendig for formålene som personopplysningene skal behandles for. 

6. Mottakere av personopplysninger. Personopplysningene dine blir behandlet konfidensielt, og avhengig av samtykke fra deg, der det er aktuelt, skal opplysningene bare deles med:

 • våre tilknyttede selskaper,
 • forretningspartnere,
 • tjenesteleverandører,
 • tredjeparter, eller
 • andre parter når dette kreves av gjeldende lover.

Mottakerne av personopplysningene dine befinner seg innenfor eller utenfor EU eller EØS og betraktes som databehandlere av personopplysningene dine på våre vegne. De er blitt valgt fordi de har sikkerhetstiltak som er tilstrekkelig for å overholde lovene om databeskyttelse. Ved behandling av personopplysningene dine på våre vegne, skal de bare handle i tråd med instruksjonene våre.

Til tross for det ovennevnte kan personopplysningene dine utleveres til politiet eller juridiske myndigheter i samsvar med gjeldende lover og etter formelle forespørsler fra slike instanser.

Vi videreformidler eller overfører ikke personopplysninger til tredjeparter uten å informere deg, og, i ethvert tilfelle, utelukkende i samsvar med lovene om databeskyttelse.

7. Overføring av personopplysninger til utlandet. Personopplysningene som vi samler inn fra deg, kan overføres til, og lagres hos, eller på annen måte behandles i på et sted utenfor EU eller EØS-området, inkludert uten begrensninger, USA. I tilfelle personopplysningene dine overføres til et sted utenfor EØS-området eller utenfor EU der EU-kommisjonen har bestemt at tredjepartslandet ikke har et tilstrekkelig beskyttelsesnivå, forplikter vi oss til å føre nødvendige sikkerhetstiltak som kan omfatte blant annet å innføre EU-kommisjonens kontraktsmessige sikkerhetstiltak, delta i US-EU Privacy Shield, innhente samtykke fra deg til overføring av data eller andre bindende sikkerhetstiltak som kan være autorisert av EUs datatilsyn.

8. Nettskydata. Navico kan lagre personopplysninger i en nettsky. Dette betyr at personopplysningene dine kan behandles på vegne av Navico av en nettskytjenesteleverandør og kan lagres på forskjellige steder rundt om i verden. Navico bruker organisatoriske og kontraktsmessige tiltak for å beskytte personopplysningene dine og å innføre lignende, men på ingen måte mindre restriktive, krav for nettskyleverandørene våre, herunder krav om at personopplysningene dine behandles utelukkende for formålene som er nevnt i dette dokumentet eller for andre formål du uttrykkelig har samtykket til.

9. Videre behandling. Hvis Navico ønsker å benytte personopplysningene dine for et nytt formål som ikke er dekket under personvernerklæringen, får du et varsel som forklarer dette nye formålet før behandlingsprosessen starter. Hvor og når det er nødvendig, ber vi om samtykke på forhånd til det aktuelle nye behandlingsformålet.

10. Informasjonskapsler. Nettstedene bruker informasjonskapsler. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som nettleseren lagrer på datamaskinen din når du besøker nettstedene våre. En informasjonskapsel inneholder ikke forståelig informasjon, men det muliggjør kobling mellom en terminal og annen informasjon om bruken din av nettstedene våre og innstillinger du har brukt når du bruker nettstedene våre. Når det gjelder informasjonskapslene som formidles av serverne våre, kan ingen andre få tilgang til informasjonen som finnes i disse kapslene. Denne informasjonen og disse dataene samles direkte og automatisk av nettstedene. Informasjonen som samles inn av informasjonskapslene, behandles for å kunne optimalisere bruken av nettstedene, gjøre nettleseropplevelsen mer personlig og hyggelig ved å huske valgene dine (for eksempel, ved å huske språket du angir eller landet du har valgt å være tilkoblet fra, for å gjenkjenne deg neste gang besøker) samt å oppgi opplysninger til oss eller tjenesteleverandørene våre for tilpasning eller statistikkrelaterte formål.

Nettstedene våre bruker ulike typer informasjonskapsler og lignende teknologier, og hver av dem har ulike funksjoner. Enkelte av disse informasjonskapslene er nødvendige for å drifte nettstedene. Andre kapsler kan hjelpe oss med å forbedre bruken eller opplevelsen din av nettstedene.

Dette er informasjonskapseltypene som kan legges i nettleseren din:

 • Øktinformasjonskapsler legges i nettleseren din i løpet av en leserøkt, men de utgår og slettes på slutten av økten. Vi og partnerne våre bruker øktinformasjonskapsler for ulike formål, herunder for å spore bruk av nettsteder i en enkelt leserøkt, og for å hjelpe deg med å bruke nettstedene mer effektivt.
 • Faste informasjonskapsler legges i nettleseren din i løpet av en leserøkt, men forblir i datamaskinen eller andre enheter etter slutten av at leserøkten for en begrenset periode. Faste informasjonskapsler gjør at nettstedene kan gjenkjenne datamaskinen eller andre enheter når de brukes til å få tilgang til nettsteder igjen etter at en leserøkt er avsluttet og en ny leserøkt har begynt, hovedsakelig for å hjelpe deg med å raskt logge på nettstedene våre igjen. Faste informasjonskapsler brukes også, både av oss, tjenesteleverandørene våre og partnerne våre, for analytiske formål og tilpasningsformål.
 • Førsteparts informasjonskapsler legges direkte på datamaskinen eller andre enheter av oss. De kan omfatte øktsinformasjonskapsler eller faste informasjonskapsler. For eksempel bruker vi førsteparts informasjonskapsler til å spore aktiviteten din på nettsteder for statistikk- og tilpasningsformål.
 • Tredjeparts informasjonskapsler legges på datamaskinen eller enheten din av partnerne våre. De kan omfatte øktsinformasjonskapsler eller faste informasjonskapsler. Partnerne våre bruker tredjeparts informasjonskapsler for målrettingsformål, for eksempel for å sende deg spørreundersøkelser.

Som du vet kan alle nettlesere blokkere eller slette informasjonskapsler. Nettleseren din har instruksjoner for disse prosedyrene.

Du kan sjekke trinnene for å administrere informasjonskapsler i nettleserens hjelpemeny. Merk imidlertid at hvis du bestemmer deg for å deaktivere eller slette informasjonskapslene våre, vi kan ikke garantere at alle nettsidene på nettstedene vises eller fungerer på riktig måte, eller at visse tjenester blir levert.

11. Endringer i personvernerklæringen. Vi kan oppdatere eller endre på personvernerklæringen for å gjenspeile endringene i praksisene våre for administrering av data.  Hvis vi gjør vesentlige endringer i personvernerklæringen, varsler vi deg via en melding på nettstedene våre før endringen trår i effekt. Vi oppfordrer deg til å regelmessig gjennomgå denne siden for den nyeste informasjon vedrørende personvernerklæringen vår.

12. Tvisteløsning. I tilfeller der du har forespørsler, eller i tilfelle det oppstår en tvist mellom deg og oss angående behandlingen av personopplysningene dine, kan du sende inn forespørselen eller klagen din ved å kontakte oss på kontaktadressen vår nedenfor. Vi vil forsøke å finne en tilfredsstillende løsning for å sikre samsvar med lovene om databeskyttelse.

Hvis du ikke mottar et svar fra oss, eller hvis tvisten vedvarer til tross for løsningsforslaget vårt, kan du sende inn klage til tilsynsmyndigheten for EU-medlemslandet du vanligvis bor i.

13. Kontaktinformasjon. Hvis du har spørsmål om personvernerklæringen og hvordan vi behandler personopplysningene dine, kan du kontakte oss via e-post på legal@navico.com eller via post til: Navico, Inc., ATTN: Legal Dept., 4500 S. 129th East Ave., Suite 200, Tulsa, OK 74134-5885, USA.