Gå til innhold

Salgs- og leveringsvilkår

Disse salgs- og leveringsvilkårene ("Vilkårene") gjelder for alle kjøp fra https://www.bandg.com/nb-no/ ("Nettstedet"). Vennligst les Vilkårene nøye før du bestiller Produkter fra Nettstedet.

1.            INNLEDNING

1.1           B&G (heretter “B & G”, “oss”, “vi”, eller “vår”) er en merkevare registrert, eid og drevet av Navico Logistics Europe B.V. ("Navico"). Navico er et selskap som er registrert i Nederland, med org. nr. 24404345, norsk telefonnummer +47 51 46 33 50 og forretningsadresse i Laan van Europa 450, 3317 DB Dordrecht, Nederland.

1.2          Med "Kunden" (heretter "du" eller "din") menes enhver fysisk person som kjøper Produkter fra Nettstedet i egenskap av å være forbruker. Disse Vilkårene gjelder ikke for kjøp foretatt av næringsdrivende.

1.3          Disse Vilkårene gjelder ved enhver bestilling av Produkter fra Nettstedet. Ved bestilling av Produkter godtar du å inngå en avtale med Navico på disse Vilkårene. Dersom du ikke godtar Vilkårene, ber vi deg ikke opprette en brukerkonto eller gjennomføre bestillinger av Produkter på Nettstedet.

1.4          Med "Produktene" menes den varen eller de varer som er angitt av Kunden i bestillingsskjemaet på Nettstedet, og som bekreftes av oss i Ordrebekreftelsen. Eventuelle Produkter bestilt av deg som ikke følger av Ordrebekreftelsen (som definert i punkt 2.1), skal komme i tillegg til avtalen som inngås idet du mottar Ordrebekreftelsen.

1.5          Med "Bestilling(er)" menes enhver bestilling Kunden utfører på Nettstedet.

1.6          "Prisen" er den totalsum som skal betales for de bestilte Produktene, og omfatter merverdiavgift og leveringskostnader, med mindre noe annet følger av Ordrebekreftelsen. Merk at Prisen som skal betales for Produktene kan avvike noe fra priser angitt i annonser og annen markedsføring, noe som blant annet kan skyldes endrede valutakurser. Vi anbefaler også at du er oppmerksom på at det ved betalingen for Produkter kan påløpe ekstra avgifter fra din bank eller kredittinstitusjon.

1.7          Vi forbeholder oss retten til å til enhver tid kunne endre disse Vilkårene uten forvarsel. Eventuelle endringer i Vilkårene vil ikke gjelde for Bestillinger vi allerede har akseptert før endringen i Vilkårene ble gjennomført.

1.8          Alle Produktene leveres i utgangspunktet i henhold til beskrivelsen på Nettstedet, men merk at enkelte Produkter kan avvike noe fra illustrasjonsbildene på Nettstedet. Vi beklager at det i enkelte tilfeller kan forekomme at det ikke er mulig å gjennomføre en Bestilling, eksempelvis dersom vi er tomme for Produktene på lager eller fordi et eller flere Produkter av ulike årsaker er tilbakekalt. Dersom det oppstår et slikt problem med din Bestilling og/eller ditt Produkt, vil vi informere deg umiddelbart og refundere Prisen du har betalt for Produktet.

1.9          Merk at du kun kan bestille Produkter fra Nettstedet dersom du a) godkjenner disse Vilkårene, b) er minimum 18 år gammel og ikke på annen måte er uten rettslig handleevne, og c) ikke er rettslig forhindret fra å benytte deg av Nettstedet, deler av innholdet på Nettsiden, og/eller Produktene.

1.10        Ved å bruke Nettstedet, aksepterer du også vår Privacy Policy, Cookies Policy og Terms of Use. Samtlige dokumenter er tilgjengelige på Nettstedet.

2.            AVTALEN

2.1          Etter at du har gjennomført en Bestilling vil du motta en melding på Nettstedet som bekrefter at vi har mottatt Bestillingen, samt et generisk ordrenummer. Vennligst merk at dette ikke innebærer at din bestilling har blitt akseptert av oss. Din bestilling utgjør på dette stadiet kun et tilbud til oss om å kjøpe Produkter. Alle bestillinger må godkjennes av oss før det er inngått en bindende avtale om kjøp av Produkter. Vi vil bekrefte at vi aksepterer tilbudet om kjøp av Produkter ved å sende deg en e-post som bekrefter alle opplysningene i din Bestillinger, samt angir forventet utsendelses- og leveringstidspunkt for de bestilte Produktene ("Ordrebekreftelsen"). Det foreligger ingen bindende avtale mellom deg og oss før vi har sendt deg Ordrebekreftelsen.

2.2          Ved å trykke på "godkjent"-knappen, gjennomføre alle nødvendige steg og trykke "kjøp"-knappen på Nettstedet, aksepterer du disse Vilkårene. Vennligst kontroller at opplysningene i din Bestilling er korrekt før du trykker på "kjøp"-knappen. Vår aksept av din Bestilling skjer når vi sender Ordrebekreftelsen, og det inngås da en avtale mellom deg og oss.

2.3          Du er selv ansvarlig for at Bestillingen og opplysningene i denne er korrekt. Vi vil levere de Produkter som følger av din Bestilling, herunder det antall og med de spesifikasjoner som du har oppgitt, forutsatt at de bestilte Produktene er tilgjengelige. Du må derfor forsikre deg om at alle opplysninger i Bestillingen er korrekte. Vi er ikke under noen omstendigheter ansvarlige for eventuelle feil opplysninger i din Bestilling.

2.4          Kjøpesummen kan bli trukket fra din bankkonto før avtalen er inngått, men om Bestillingen senere blir avvist av oss, vil vi tilbakebetale hele det betalte beløpet til samme konto som ble brukt ved innbetaling. Vennligst merk at selv om vi tilstreber å gjennomføre tilbakebetalingen så raskt som mulig, kan det ta mellom 5-7 virkedager før pengene er tilgjengelige på din bankkonto.

2.5          Dersom du oppdager feil ved Bestillingen etter at den er foretatt, vennligst kontakt oss per e-post på sales.no@navico.com så raskt som mulig, slik at vi kan korrigere feilen. Ettersom vi leverer Produktene i henhold til leveringsopplysningene du har oppgitt i Bestillingen, er det viktig at du kontrollerer at de angitte leveringsopplysningene er korrekte.

2.6          Du overtar eiendomsretten til Produktene straks vi har mottatt full betaling. Vi beholder ansvaret for Produktene til vi har levert dem til den leveringsadresse som er angitt i Ordrebekreftelsen, eventuelt til Produktene har blitt hentet av deg eller noen andre på dine vegne.

3.            KANSELLERING OG RETUR

3.1          Dersom du angrer på din Bestilling, kan du kansellere hele eller deler av Bestillingen før Produktene er levert til deg, eller innen 14 dager fra du har mottatt Produktene ("Angrefristen"). Du kan kansellere Bestillingen enten ved å sende en e-post til sales.no@navico.com, eller ved å kontakte oss på vår kontaktside på Nettstedet.

3.2          Dersom du avbestiller din Bestilling innen utløpet av Angrefristen, vil vi refundere summen vi har mottatt fra deg i sin helhet til samme bankkonto som ble brukt av deg ved betalingen.

3.3          Dersom du kansellerer din bestilling etter at vi har sendt Produktene til og innen utløpet av Angrefristen, må du returnere Produktene til oss. Du kan enten returnere Produktene ved hentetjeneste eller ved standardlevering. Merk at du er ansvarlig for produktet under returforsendelsen, og du må derfor forsikre deg om at Produktene returneres i god stand, i originalforpakning og med beskyttende emballasje som er tilstrekkelig sikker og robust. Videre er du ved retur også forpliktet til å forsikre deg om at Produktene sendes med en sikker returmetode av en pålitelig leverandør. Du er selv ansvarlig for å dekke alle direkte kostnader i forbindelse med returen av Produktene, og du kan ikke kreve at vi refunderer disse.

3.4          Så snart du har returnert Produktene i henhold til fremgangsmåten som er beskrevet i punkt 3.3, vil vi refundere Prisen til samme betalingskort og bankkonto som ble brukt ved din innbetaling. Refusjon gjøres så snart som mulig, og ikke senere enn 14 dager etter vi ble informert om ditt ønske om å kansellere din Bestilling.

3.5          I henhold til norsk lov kan vi foreta en skjønnsmessig reduksjon av summen som refunderes deg. For at vi skal kunne redusere summen som refunderes, må det ha funnet sted et verditap på Produktene på grunn av din håndtering av dem, som ikke skyldes undersøkelser av Produktet som har vært nødvendig for deg for å fastslå Produktets art, egenskaper og funksjoner.

3.6          Med mindre du returnerer Produktene på grunn av en mangel, skal Produktene returneres i salgbar stand. Alle Produkter må behandles med forsiktighet frem til du leverer dem til avtalt hentested eller sender dem per post med standardlevering. Vi forbeholder oss retten til å nekte å motta returnerte Produkter dersom Produktene returneres i ikke salgbar stand.

4.            MANGELFULLE PRODUKTER

4.1          Dersom du innen utløpet av Angrefristen oppdager at Produktene har feil eller mangler, og du ikke ønsker å kansellere Bestillingen, kan du kontakte vårt supportteam på sales.no@navico.com for å avtale hva som skal gjøres. Vårt supportteam vil samarbeide med deg for å løse saken så raskt som mulig, og vil sikre at du oppnår en løsning som samsvarer med dine rettigheter som forbruker.

4.2          Dersom du ikke mottar Produktene i henhold til din bestilling, eller du mottar Produkter med feil eller mangler, kan du be om (i) levering av Produktene du ikke har mottatt, (ii) reparasjon av de skadede eller mangelfulle Produktene eller (iii) omlevering, slik at du mottar nye Produkter, forutsatt at dette ikke volder oss urimelige kostnader. Dersom vi ikke er i stand til å reparere eller erstatte Produktene, eller dersom slik reparasjon eller erstatning vil være urimelig byrdefullt for oss, kan du ha rett på prisavslag. Du kan også ha rett til å heve avtalen, returnere Produktene og motta refusjon av kjøpesummen. Merk at våre retningslinjer i Vilkårene for håndtering av mangelfulle produkter ikke påvirker dine rettigheter i henhold til norsk lov.

5.            KANSELLERING AV NAVICO

5.1          Vi forbeholder oss retten til å kansellere eller nekte å motta din Bestilling i følgende tilfeller:

                  a.     De bestilte Produktene er ikke tilgjengelige eller er utsolgt når Bestillingen din blir gjennomført;
                  b.     Vi kan ikke godkjenne din betaling;
                  c.     Du oppfyller ikke kravene i punkt 1.9 i disse Vilkårene;
                  d.     Det ble i forkant av Bestillingen oppgitt feil pris eller gitt uriktig beskrivelse av produktet på Nettstedet, eksempelvis som følge av en skrivefeil;
                  e.     Vår logistikkpartner leverer ikke Produktene i ditt område; og
                  f.      Vi har grunn til å mistenke at Bestillingen innebærer risiko for svindel eller annen ulovlig transaksjon.

5.2          Dersom vi kansellerer Bestillingen vil du bli varslet per e-post, og vi refunderer beløpet som har blitt trukket av oss til din konto (både i forbindelse med Produkte, og i forbindelse med leveringstjenester fra vår logistikkpartner , med mindre beløp som gjelder levering tilbakebetales direkte av logistikkpartner) så snart som mulig og innen 14 dager etter vår kansellering. Vi er ikke pålagt å tilby ytterligere kompensasjon.

6.            GARANTIER

6.1           Navico garanterer at Produktene er i samsvar med beskrivelsen av Produktene på Nettstedet og at Produktene skal være av tilfredsstillende kvalitet, passe til det angitte formålet, og være uten mangler.

6.2          Merk at garantien i dette punkt 6 ikke begrenser dine rettigheter etter norsk rett. I henhold til forbrukerkjøpsloven skal du som forbruker varsle oss om mangelskrav innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen, men ikke senere enn to år etter at du overtok Produktet. For Produkter eller deler av Produkter som er ment å vare vesentlig lenger enn to år ved normal bruk, er fristen for å varsle oss om feil og mangler fem år etter at du overtok Produktet.

6.3          I tillegg til dine lovfestede reklamasjonsrett som beskrevet over, tilbyr vi også en Begrenset Garanti. Den Begrensede Garantien dekker fabrikasjonsfeil ved Produktene som viser seg i Garantiperioden (slik den defineres i punkt 6.4), på Produkter og kjøpt fra Nettstedet ("Begrenset Garanti"). Den Begrensede Garantien gjelder kun for opprinnelig kjøper av Produktene fra Nettstedet, og ikke for eventuelle etterfølgende eller andre eiere eller mottagere av produktet.

6.4          Den Begrensede Garantien dekker ikke skader som skyldes:

                  a.     Transport;
                  b.     lagring;
                  c.     feilaktig bruk;
                  d.     at instrukser, veiledning og brukermanualer for produkter ikke er fulgt eller at produktet ikke er tilstrekkelig vedlikeholdt;
                  e.     endringer av Produktet;
                  f.      bruk i kombinasjon med, eller i forbindelse med andre produkter, materialer, prosesser og systemer som ikke er skriftlig godkjent av oss;
                  g.     uautorisert reparasjon;
                  h.     normal slitasje; eller
                  i.      utenforliggende årsaker slik som ulykker, skader, vanskjøtsel eller andre handlinger eller hendelser utenfor vår rimelige kontroll.

6.5          Den Begrensede Garantien gjelder i to (2) år ("Garantiperioden") fra utsendelse av Ordrebekreftelsen. En absolutt forutsetning for at den Begrensede Garantien kan påberopes, er at du informerer Navico om de aktuelle feil senest to måneder fra det tidspunkt du oppdaget eller burde ha oppdaget feilene. Garantiperioden forlenges ikke dersom vi reparerer eller erstatter et Produkt eller utfører en tjeneste som dekkes av den Begrensede Garantien.

6.6          Ved mangelfulle Produkter i Garantiperioden kan du kreve (i) levering av Produkter som ikke er levert, (ii) reparasjon av skadede eller mangelfulle Produkter (eller den defekte delen av det aktuelle Produktet), eller (iii) omlevering, slik at du mottar et nytt Produkt eller en ny del av et Produkt dersom vi etter en skjønnsvurdering finner at omstendighetene gir grunnlag for slik omlevering. Vi dekker rimelige og nødvendige fraktkostnader for retur av mangelfullt Produkt, samt fraktkostnader for leveranse av erstatningsprodukt. Dersom reparasjon eller omlevering ikke er mulig, refunderer vi Prisen for Produktet til deg.

6.7          Har du spørsmål knyttet til våre garantier, kan du sende en e-post til vår kundesupport via følgende nettside: https://www.bandg.com/nb-no/service/warranty/.

7.            LEVERING

7.1           For bestillinger utført av kunder som bor i Norge, tilbyr vi henholdsvis standardlevering og ekspresslevering. Merk at vi til enhver tid kan gjøre endringer i leveringskostnadene.

7.2          Så fremt de bestilte Produktene er tilgjengelige, vil vi gjøre det som med rimelighet kan forventes for at Produktene skal leveres så raskt som mulig etter at din Bestilling er akseptert av oss.

7.3          Vi tilstreber å levere Produktene eller innen de tidspunkt som følger av Ordrebekreftelsen. Der leveringsdato angis, er dette imidlertid kun et estimat, og ikke en fast leveringsdato. Merk også at vi uansett ikke kan holdes ansvarlig for forsinket levering av Produktene dersom forsinkelsen skyldes omstendigheter utenfor vår kontroll som vi ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på tidspunktet for Ordrebekreftelsen eller kunne ventes å ha unngått eller overvunnet følgene av.

7.4          Leveringskostnadene fremkommer ved Bestilling og bekreftes i Ordrebekreftelsen.

7.5          Vi leverer til adressen du oppgir i din Bestilling som bekreftes av oss i Ordrebekreftelsen.

7.6          Du kan vanligvis forvente levering innen 7-10 virkedager etter du har mottatt Ordrebekreftelsen. Selv om de fleste Bestillinger leveres innenfor denne tidsperioden, kan leveringen enkelte ganger ta noe lenger tid. Vi anser ikke leveringen av din Bestilling som potensielt tapt før etter 10 arbeidsdager etter utsendelse av Produktene, og vi vil ikke foreta oss noe før etter utløpet av 10 arbeidsdager.

8.            ANSVAR

8.1           Dersom Produktene vi leverer ikke samsvarer med din Bestilling, eller dersom Produktene er skadet eller har mangler, vennligst kontakt vår kundesupport så snart som mulig på sales.no@navico.com slik at vi kan løse saken.

8.2          Disse Vilkårene skal ikke innebære noen fraskrivelse eller begrensning vårt ansvar (forutsatt at vi har slikt ansvar etter lov) for:

                  i.     Tap forårsaket av Navicos forsettlige handling eller grove uaktsomhet;
                  ii.    Ethvert tilfelle hvor det ville være ulovlig for Navico å fraskrive eller begrense sitt ansvar (for eksempel dersom dette strider med bestemmelse i lov).

8.3          Navico skal ikke holdes ansvarlig for tap som vi ikke med rimelig kunne ha forutsett som en mulig konsekvens av brudd på Vilkårene. Navico skal ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for tap som måtte oppstå i forbindelse med din næringsvirksomhet.

8.4          Disse Vilkårene påvirker ikke dine rettigheter i henhold til norsk lov.

9.            PASSORD- OG KONTOSIKKERHET

9.1           Merk at du er ansvarlig for å holde brukerkontoen din konfidensiell, herunder informasjon om ditt passord og om din aktivitet på brukerkontoen. Dersom du har grunn til å tro at uvedkommende kjenner til passordet ditt eller at passordet ditt kan ha blitt brukt uten din tillatelse, bør du endre passord eller ta kontakt med oss umiddelbart. Navico og dets datterselskaper er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for noe tap eller skade som måtte oppstå på grunn av manglende beskyttelse av ditt passord eller din konto.

10.          INSTALLERING OG BRUK AV PRODUKTENE

10.1         Du bekrefter at du skal følge alle regler og instrukser knyttet til installering og bruk av Produktene, og aksepterer at vi ikke kan holdes ansvarlig for noe tap eller skade som måtte oppstå som følge av feilaktig, ulovlig eller ukvalifisert installering og/eller bruk av noe Produkt eller mangelfullt vedlikehold av Produktene. Videre er vi ikke ansvarlig for noens død eller personskade, med mindre dette direkte forårsakes av vår uaktsomhet.

10.2        Ethvert Produkt eller deler av Produkt som endres eller tilpasses av deg eller en tredjepart, omfattes ikke lenger av vår garanti, og vi er heller ikke ansvarlig for noe tap eller feil som måtte oppstå som følge av slik endring eller tilpasning.

11.          BETALINGSBETINGELSER

11.1         Merk at alle Bestillinger som foretas på Nettstedet og per e-post skal betales fullt ut ved bestilling, uavhengig av lagerbeholdning. Alle priser oppgis i NOK, og inkluderer MVA, men ikke leveringskostnader. Leveringskostnader legges til totalsummen som skal betales etter at du har valgt ønsket leveringstjeneste utfra valgmulighetene på Nettstedet, se nærmere i Vilkårenes punkt 7. Prisen består i en delsum som betales til oss for selve Produktene, samt en delsum som mottas av oss på vegne av vår logistikkpartner for leveringen av Produktene.

11.2        Betaling må gjøres ved en av betalingsmetodene som angis på Nettstedet. Vi må ha mottatt full betaling før Produktene leveres til deg.

11.3        Merk at vi tilstreber å sikre at all informasjon du oppgir ved betaling oppbevares på en trygg måte. Vi bruker derfor krypterte og sikre betalingsmetoder. Merk imidlertid at vi ikke kan holdes ansvarlig for et eventuelt tap som måtte oppstå som følge av at en tredjepart får uautorisert tilgang til dine opplysninger, med mindre tredjepartens tilgang til opplysningene skyldes vår eventuelle uaktsomhet.

11.4        Dersom du har mottatt dine bestilte Produkter, men vi ikke har mottatt betaling fra deg, må du enten:

                  a.     betale for Produktene innen 7 dager, eller;
                  b.     returnere Produktene til oss så snart vi informerer deg om den manglende betalingen. Du er forpliktet til å ta rimelig vare på Produktene (herunder også til å følge instrukser eller veiledninger som følger med Produktene) og ikke bruke Produktene før du returnerer dem til oss; eller
                  c.     Dersom du ikke betaler for eller returnerer Produktene i henhold til a) eller b) over, kan vi hente Produktene hos deg for din regning. I ethvert tilfelle er Produktene Navicos eiendom frem til Prisen og alle eventuelle ytterligere kostnader fullt ut er betalt av deg.

12.          INGEN RETTIGHETER FOR TREDJEPARTER

12.1         Disse Vilkårene skal ikke under noen omstendighet innebære fordeler for noen tredjepart som ikke er part i avtalen mellom Navico og Kunden.

13.          GJELDENDE LOV OG VERNETING

13.1         Disse Vilkårene skal reguleres av og tolkes i henhold til norsk lov. Konvensjon om kontrakter for internasjonale løsørekjøp av 1980 (CISG) skal ikke gjelde.

13.2        En eventuell tvist knyttet til tolkningen eller anvendelsen av disse Vilkårene kan avgjøres av en kompetent nederlandsk domstol. Dersom du bosatt i Norge, kan du imidlertid også kreve at en tvist knyttet til Produktene skal avgjøres av en kompetent domstol i Norge. Forutsatt at du bor i Norge, kan vi kun gå til søksmål mot deg i Norge.

13.3        Merk at du også kan fremme en klage vedrørende Produktene eller Vilkårene til EU-kommisjonens nettportal for forbrukertvister, som nærmere beskrevet i EU-forordning nr. 524/2013 av 21. mai 2013. Du finner mer informasjon om dine klagemuligheter gjennom nettportalen på Forbruker Europas nettside. Merk at vi ikke forplikter oss ikke til å benytte en nettbasert plattform for å løse en eventuell tvist.

14.          DIVERSE

14.1        Disse Vilkårene, samt Prisene angitt på Nettstedet, vår Privacy Policy og dine leverings- og kontaktopplysninger, utgjør hele avtalen om vår levering av Produkter til deg.

14.2       Du kan til enhver tid endre dine kontoinstillinger og -opplysninger, herunder slette din konto, ved å logge på din konto på Nettstedet. Vennligst vær klar over at endringer av enkelte innstillinger, for eksempel innstillinger knyttet til cookies, kan få betydning for funksjonaliteten på Nettstedet og forhindre at enkelte av våre tjenester fungerer optimalt (eksempelvis handlekurven). Kontakt gjerne vår kundesupport på telefon +47 51 46 33 50 eller per e-post sales.no@navico.com dersom du trenger hjelp til å slette eller endre dine kundeinnstillinger eller -opplysninger.

14.3       Merk at vi står fritt til å overføre våre rettigheter og plikter etter disse Vilkårene til en tredjepart. Vi vil forsikre oss om at slik overføring ikke vil påvirke dine rettigheter etter avtalen.

14.4       Dersom én eller flere bestemmelser i Vilkårene er ulovlige, ugyldige og/eller ikke gjennomførbare, skal bestemmelsene ikke gjelde i vårt avtaleforhold med deg, og ikke ha betydning for gyldigheten og/eller gjennomføringen av de øvrige bestemmelsene i Vilkårene.

14.5       For det tilfellet at vi ikke har påberopt rettigheter etter Vilkårene, innebærer dette ikke under noen omstendighet at vi har gitt avkall på disse rettighetene. Vi skal kun anses å ha gitt avkall på rettigheter eller bestemmelser i Vilkårene dersom vi har gitt en skriftlig meddelelse til deg om slikt avkall, og denne meddelelsen er signert av en av våre representanter med tilstrekkelig fullmakt.

14.6       Vi kan gi deg varsler og annen informasjon i forbindelse med Vilkårene gjennom enten å (i) sende en melding til e-postadressen du har oppgitt til oss, eller ii) ved å publisere en melding på Nettstedet. Melding per e-post skal anses mottatt da e-posten er sendt fra oss, mens melding ved publisering på Nettstedet skal anses å gjelde fra tidspunktet for publisering av meldingen. Det er ditt ansvar å til enhver tid holde din e-postadresse tilknyttet din brukerkonto oppdatert.

14.7       Du kan sende oss varsler i forbindelse med Vilkårene enten ved (i) e-post ved å utfylle skjemaet på https://www.bandg.com/nb-no/contact-us/, eller (ii) ved personlig leveranse, bud eller rekommandert post til:

                Navico UK Legal Department
                Secure House
                First Floor Lulworth Close
                Chandler’s Ford
                Eastleigh
                Hampshire
                England, SO53 3TL

15.          SAMSVARSVURDERINGER FOR ELEKTRISK UTSTYR

15.1         For ethvert Produkt som regnes som elektrisk utstyr i henhold til EU Direktiv 2014/35/EU (inkludert i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning 46/2016), og som produseres og markedsføres på det europeiske markedet av Navico, utarbeider vi samsvarsvurderinger i henhold til EU-direktivets artikkel 6 (2) i nevnte EU-direktiv. Du finner våre samsvarsvurderinger for de ulike Produktene dette gjelder på følgende nettside: http://downloads.bandg.com/.