Naar inhoud

SailSteer met Mark Chisnell

Mark Chisnell kijkt eens goed naar het SailSteer scherm - alleen beschikbaar op B&G kaartplotters en instrumenten.

SailSteer

De SailSteer app brengt veel nuttige informatie samen op één eenvoudig scherm. Dit is handig voor navigators die de zeilhoeken van de boot willen bewaken en vooruitgang willen boeken ten opzichte van een waypoint of markering, en voor stuurlui die met weinig bemanning varen. 

Wat is wat bij SailSteer?

Laten we alles langslopen. De cijfers aan de linkerkant kunnen allemaal door de gebruiker worden geconfigureerd, in dit geval (vanaf de bovenkant): bootsnelheid in knopen (WATER), Ware Windhoek (TWA), Schijnbare Windhoek (AWA), Ware Windsnelheid (TWS) en Ware Windrichting (TWD). 

De cijfers de rechterkant (vanaf de bovenkant) geven het volgende aan: Magnetische of Ware Referentie naast de tijd om via bakboord (P) en stuurboord (S) overstag te gaan naar het waypoint; totale zeiltijd (TTW-S) naar het waypoint bij het overstag gaan; totale zeilafstand (DTW-S) naar het waypoint bij het overstag gaan; de waypoint peiling (WPT BRG) en de diepte.

In het midden zitten de gave dingen. De afbeelding toont altijd de contouren van de boot die naar de bovenkant van het scherm vaart. Als u dus naar voren kijkt op het scherm, ziet u een blik omhoog richting de boeg en de horizon heeft de virtuele boot in dezelfde richting als de echte boot.

Een kompasroos in wit en zwart draait rond de omtrek van de boot om de koers weer te geven. De werkelijke koers is het gemarkeerde getal in zwart-wit, in dit geval 271 graden. De kleine oranje eierwekker is de koers over de grond (COG). En het getijde wordt weergegeven door de blauwe pijl en het cijfer in het midden van het scherm; bij 1,3 knopen van rechts naar links.

De AWA wordt weergegeven door de 'A' in de blauwe pijl en de TWA wordt weergegeven door de 'T' in de groene pijl (deze is groen wanneer u in de ware windhoek tegen de wind in of onder de wind in vaart, maar wordt blauw als de boot 10 graden of meer van het doel afwijkt en tijdens het reachen). In dit voorbeeld zien we beide in de buurt van 310 graden op de kompasroos.

De rode en groene sectoren tonen de laylines en hun grenzen in het patroon van de windverschuivingen, waarbij de groene en rode stippellijnen de doel-TWA (laylines) voor elke koers in de TWD op dat moment tonen.

En ten slotte is de gele stip op de kompasroos op ongeveer 340 graden de waypoint-aanduiding.

Tegen de wind in op stuurboord

Dus welke nuttige informatie kan worden verkregen vanuit een kort overzicht van dit SailSteer paneel - afgezien van het feit dat we tegen de wind in op stuurboord gaan staan, wat voor de hand liggend zou moeten zijn aan boord...

De boot gaat van rechts naar links over de grond omdat de COG-eierwekker zich links van de boeg bevindt. Dit is logisch omdat de getijdenpijl ook het getijde bij 1,3 knopen van rechts naar links laat zien.

De boot is iets hoog aan en te dicht bij de wind, omdat de boeg zich rechts van de doelwindhoeklijn bevindt (de groene stippellijn).

We kunnen de markering niet op bakboord leggen bij een waarschijnlijke windverschuiving, omdat de gele stip zich helemaal buiten de rode sector bevindt.

Tegen de wind in op bakboord

Laten we nu overstag gaan en kijken hoe de zaken ervoor staan - wat kunnen we van dit SailSteer afleiden?

De boot gaat van links naar rechts over de grond omdat de COG-eierwekker zich rechts van de boeg bevindt. Dit is logisch omdat de blauwe getijdenpijl ook het getijde bij 1,1 knopen van links naar rechts laat zien.

De boot is weer iets hoog aan en te dicht bij de wind, omdat de boeg zich links van de doelwindhoeklijn bevindt (de rode stippellijn).

We kunnen de markering nog steeds niet op bakboord leggen bij een waarschijnlijke windverschuiving, omdat de gele stip zich helemaal buiten de rode sector en links van de boeg bevindt. Als ik de navigator op deze boot was, zou ik de stuurman zeggen te stoppen met knijpen, de markering te vergeten en op de streefcijfers te zeilen, maar wel beleefd uiteraard.

Wind mee op de bakboord

De boot heeft dus de bovenwindse markering bereikt en is op de volgende etappe ruimewinds onder bakboord aan het varen. Wat kunnen we op dit SailSteer paneel zien?

De boot gaat van links naar rechts over de grond omdat de COG-eierwekker zich rechts van de boeg bevindt. Dit klopt weer omdat de blauwe getijdenpijl ook het getijde bij 0,9 knopen van links naar rechts laat zien.

De boot is nog steeds iets hoog aan en te dicht bij de wind, omdat de boeg zich links van de doelwindhoeklijn bevindt (de rode stippellijn).

We kunnen de markering nog steeds niet op stuurboord leggen bij een waarschijnlijke windverschuiving, omdat de gele stip door de groene sector is gegaan en zich nu tegen de wind in bevindt. Als ik de navigator op deze boot was, zou ik de stuurman zeggen te stoppen met loeven, en de boot richting de markering te gijpen!

Benedenwinds naar stuurboord

De stuurman heeft (voor één keer) gedaan wat er werd gevraagd. Wat kunnen we dan zeggen van dit SailSteer paneel nu dat we benedenwinds naar stuurboord gijpen?

De boot gaat heel iets van rechts naar links over de grond omdat de COG-eierwekker zich links van de boeg bevindt. Dit is logisch omdat de blauwe getijdenpijl ook het getijde bij 0,7 knopen ietsje van rechts naar links laat zien.

De boot is nog steeds iets hoog aan en te dicht bij de wind, omdat de boeg zich rechts van de doelwindhoeklijn bevindt (de groene stippellijn).

Dit is echter niet slecht, want de boot ligt bij de markering: de boeg, de COG-eierwekker en de gele stip staan allemaal ongeveer op één lijn. We zitten op de layline en de markering ligt op slechts 4 minuten en 21 seconden afstand - mooi werk, tijd om na te denken over de opstelling van het voorzeil...

Tips en trucs voor uw elektronica van B&G

Radar voor zeilers

Radar heeft toepassingen voor zeilboten zowel op binnenwater als op zee, en is niet alleen bedoeld om aanvaringen te voorkomen.