Gå till innehåll

Advanced WindPlot med Mark Chisnell

Mark Chisnell förklarar hur du får ut mesta möjliga av den nya avancerade vindplottningsfunktionen i Zeus- och Vulcan-sjökortsplottrar. 

Avancerad WindPlot

Advanced Wind Plot är en viktig app för Zeus- och Vulcan-sjökortsplottrar (kommer till Vulcan i en programuppdatering sent under 2018) som samlar in information om sann vindriktning (TWD) och sann vindhastighet (TWS) på en skärm och presenterar den för maximal tydlighet. När det gäller att vinna segelbåtstävlingar är den avgörande magin att förstå vinden.

Vad omfattar Wind Plot

I appen Vind Plot visas två vertikala diagram sida vid sida. Det till vänster är TWD och det till höger är TWS. Den senaste informationen finns längst upp och tidsintervallen löper längs mitten, så det är tvåminutersintervall som visar data för totalt 10 minuter.

Om vi först tar TWD-diagrammet kan vi se att den senaste avläsningen (286 grader) finns längst upp vid rubriken. Under den finns diagrammets nedre, mellersta och övre gräns. I det här fallet är det 255, 294 respektive 335 grader.

Fördelen med att placera diagrammet så här är att det visar vindmönstret som om man tittar in i vinden: vänsterväxlingar är till vänster i diagrammet och högerväxlingar är till höger i diagrammet.

Diagramlinjen är röd när båten är på babordsslag och grön när den är på styrbordsslag. Den streckade gula linjen är trendlinjen. Detta jämnar ut bruset i data och visar tydligt om vinden är i en vänster- eller högerfas. I det här exemplet är båten på babordsslag under en vänsterfas – alltså bra taktik!

Det högra diagrammet visar TWS på samma sätt. Den uppdaterade avläsningen (4,6 knop) finns bredvid rubriken och under den finns diagrammets nedre, mellersta och övre gränser. I det här fallet är de 0,0, 5,5 och 10,0 knop. TWS ritas i grått mot den svarta bakgrunden och trendlinjen är en vit streckad linje. I det här exemplet börjar vinden mojna efter en ihållande vindstöt.

Hjälp med TWA

Wind Plot ger oss även hjälp med den sanna vindvinkel (TWA) som båten har seglat i. Den här informationen finns i det färgade fältet till höger på TWS-plottern.

Cirkeln med båten i mitten ger en förklaring av den färgade stapeln. De röda och gröna linjerna visar tiden på styrbords- och babordsslag. Färgerna på den mellersta stapeln anger TWA: gult är medvind, ljusblått är slör och mörkblått är motvind.

Så i det här exemplet slörade (ljusblå mittstapel) båten tio minuter tidigare på styrbordsslag (grön linje till höger om mittstapeln). Båten föll av långsamt tills den förflyttades mellan VMG-medvindsvinklar och slör (inlagda ljusblå och gula sektioner) och därefter gippade den till babord och seglade i en stadig VMG-vinkel i medvind (gul mittstapel och nu en röd linje till vänster om den).

Under de sista två minuterna började båten att lova och den gula färgen förvandlades till en ljusblå mittstapel, som sedan svängde till mörkblå för att visa att båten seglade en kort stund mot vinden.

Massor att ta in

Det finns mycket information här, men när vinden plottas på det här sättet är det anmärkningsvärt hur uppenbara saker blir. Det uppstår mönster i grafiskt visade data som förblir dolda vid visning av enbart siffror.

En långsam permanent vindväxling kan uppstå i en havsbris, eller en geografiskt betingad växling kan avslöja sig genom att dyka upp varje gång båten befinner sig nära en viss del av kappseglingsbanan.

På bilderna ovan kan vi till exempel se att den ihållande ökningen av vindhastigheten har uppstått efter en vänsterväxling. Nästa gång det finns en fläck med mörkt vatten och mer vind kommer mot båten, överväg då babordsslag om en vänsterväxling skulle inträffa igen.

Wind Plot tillhandahåller massor av användbar information som kan matas in i What If?- appen. Inmatning om ändringar av vindstyrka och riktning visar hur de påverkar vindvinklar och layline-tider. Det här är ovärderlig information för alla taktiker.

Hämta den senaste programvaran

Se till att plotterns programvara är uppdaterad så att du kan dra nytta av Advanced Windplot i enheten.

Tips och knep för din B&G-elektronik

Radar för segling

Radar har användningsområden för segelbåtar både nära kusten och till havs – och inte bara för att undvika kollisioner.

J/111 Blur³ B&G H5000 Autopilot

Peter Gustafssons J / 111 Blur bytte till ett helt B & G H5000-system 2018. Läs vidare för att få reda på hans dom om det nya autopilotsystemet...

J/111 Blur³ byter till B&G H5000

Peter Gustafssons J / 111 Blur³ flyttade nyligen till ett helt B & G H5000-system. Ta reda på varför han bestämde sig för att välja B & G och vad installationen kan göra för segelprestanda.

Korg 0 varor