Gå till innehåll

Start Line – RacePanel-serien med Mark Chisnell: Del 2

Inte bara en enkel programvaruuppgradering utan mer som en helt ny epok – B&G inför taktisk programvara på America’s Cup-nivå för den allt annat än ödmjuka sjökortsplottern. I den här artikeln tar vi en titt på de verktyg som finns i startlinjeprogrammet.

Den viktigaste delen av tävlingen

Starten kan vara en av, och ibland den enskilt viktigaste delen av tävlingen. Det är viktigt att få till det när det gäller taktik, strategi och utförande. RacePanel-programvaran som tillhandahålls av sjökortsplottrar i Zeus- och Vulcan-serien finns för att hjälpa dig att göra allt det här.

• Utveckla en strategi för det första benet.

• Hitta rätt startplats på linjen.

• Korsa startlinjen med full hastighet, när startskottet går och i rätt riktning.

Det förenklar vår titt på programvaran om vi tar de här jobben separat. Först och främst ska vi ta en snabb titt på den allmänna strategin för banan – till exempel om det finns stora fördelar med strömmar eller vind på ena sidan av benet. Många strategiska beslut blir enklare när du kan se startlinjen tydligt placerad på sjökortet. Den flaggar upp alla möjliga saker som kan vara viktiga, till exempel en skillnad i vattendjup (och därmed strömmar) från ena änden till den andra. Landformerna kan vara ett tecken på geografiska vindväxlingar.

Som tur är kan du visa startlinjen på Vulcan- eller Zeus-sjökortsplottern, så att du kan få bra tips om eventuella geografiska fördelar och börja fundera på strategin för det första benet.

Ställa in linjen

Om det finns en stor strategisk fördel på ena sidan av benet kan det vara bra att bara börja i den änden och komma igång i rätt riktning så snart som möjligt. Om inte, inleds det här beslutet med att avgöra största delen av tiden med motvind eller medvind, beroende på vad som kallas line bias. Hitta den närmaste linjens (start i motvind) eller den mest avlägsna linjens (för start i medvind) ände från den riktning som vinden blåser från.

Innan sjökortsplottern kan beräkna line bias måste systemet veta var startlinjen finns. Det kan göras på flera sätt genom att ställa in babords- och styrbordsändarna individuellt via:

• En ”ping” till båtens aktuella position

• Ställs in vid en waypointposition (med en waypoint från sjökortet och/eller från waypointlistan)

• Ställs in vid markörpositionen på sjökortet

• Ställ in den ena änden som ett avstånd och bäring från den andra änden

• Slutligen, genom att "knuffa" ena änden av linjen uppåt eller nedåt för att göra mindre justeringar

Startlinjedata

När linjen har ställts in och du går till skärmen för startlinjedata ser den ut ungefär så här:

Det finns massor av användbar information här, men den siffra vi är intresserade av just nu finns i det nedre vänstra hörnet, Bias. I det här exemplet står det sex grader. Vad innebär då det?

Tänk dig att vi vore tvungna att göra det på gammaldags sätt, med en handbäringskompass och viss huvudräkning. Vi skulle börja med att ta en bäring längs linjen. Om vi tog bäringen från styrbordsänden skulle vi sedan lägga till 90 grader till linjebäringen. Om vi tog bäringen från babordsänden skulle vi subtrahera 90 grader.

Den enkla summans värde är det som kallas den neutrala linjens vindriktning. Det är den vindriktning som är helt vinkelrät mot linjen, dvs. det finns ingen fördel med att starta i ena änden eller den andra. Om vinden ändrar riktning medurs är styrbordsänden att föredra och om den ändrar riktning moturs är babordsänden att föredra.

I vårt exempel med en line bias på 6 grader innebär det att babordsänden föredras med 6 grader – vi vet att det är babordsänden eftersom startlinjens widget i mitten av skärmen har pilpunkten vid babordsänden.

Om vi tittar på siffran längst ned till höger kan vi se att värdet för Bias Adv nu är 22,9 m. Någon som startar vid linjens styrbordsände kommer att vara nästan 23 m närmare lovartsmärket än någon som startar vid babordsänden, vilket definitivt är en fördel som är värd att ha.

En varning: alla vindväxlingar ändrar det här värdet och kan eventuellt göra linjens andra ände fördelaktig. Det är viktigt att hålla ett öga på växlingarna och sjökortsplottern har verktyg som hjälper till med detta, vilket vi kommer till senare i serien.

Zero Burn (tidig, sen eller rätt tid)

Nu när vet vi i vilken ände av linjen vi ska starta är allt vi behöver göra att vara där vid startskottet i full fart! När det gäller att försöka korsa startlinjen i hög hastighet är den mest användbara skärmen den anpassade vyn över startlinjen som visas här. Den har samma siffror som skärmen för startlinjedata men ger dig några extra och mycket viktiga visuella signaler. Observera att biasfördel och avstånd bakom linjen nu visas i båtlängder.

Den viktigaste som visas på bilden är Zero Burn-linjen. Det här är linjen som talar om att du inte har någon tid kvar ”att bränna”. Med andra ord, när din virtuella båt visas på den här linjen och du seglar med full fart och med fullständig kapacitet kommer du att vara precis i tid på linjen – du har inte längre tid att slösa bort/bränna!

Polartabeller

För att kunna beräkna positionen för Zero Burn-linjen korrekt behöver startappen en exakt polar- eller prestandatabell. Om du inte har en till din båt kontaktar du tillverkaren eller konstruktören. Om du inte har tillgång till en polaruppsättning kan du använda tabellen Target för att mata in grundläggande information – finns i Settings > Chart Settings > Laylines. När data har matats in vet sjökortsplottern vilken hastighet båten kommer att färdas med i den aktuella vindhastigheten och vid den aktuella vindvinkeln mot linjen. Därefter sker en enkel beräkning av tid och avstånd för att visa Zero Burn-linjen.

Zero Burn-linjen används när man slutligen närmar sig linjen. Den faktiska båten måste komma upp i full fart genom vattnet, precis när Zero Burn-linjen kommer ikapp den virtuella båten på skärmen. Den mänskliga hjärnan är extremt bra när det gäller att bedöma olika hastigheter och accelerationer hos två föremål (annars skulle vi springa på varandra mycket mer på trottoarer med mycket folk, för att inte tala om att krascha i vägkorsningar) – men den del du behöver öva på är att meddela de hastighetsjusteringar som krävs till rorsman och trimmare.

Det är något vi alltid arbetade mycket på när vi tränade inför America’s Cup före start, men med lite övning och en tydlig kommunikationslinje kommer du att tycka att Zero Burn-linjen är ett mycket användbart verktyg.

Tips och knep för din B&G-elektronik

Radar för segling

Radar har användningsområden för segelbåtar både nära kusten och till havs – och inte bara för att undvika kollisioner.

J/111 Blur³ B&G H5000 Autopilot

Peter Gustafssons J / 111 Blur bytte till ett helt B & G H5000-system 2018. Läs vidare för att få reda på hans dom om det nya autopilotsystemet...

J/111 Blur³ byter till B&G H5000

Peter Gustafssons J / 111 Blur³ flyttade nyligen till ett helt B & G H5000-system. Ta reda på varför han bestämde sig för att välja B & G och vad installationen kan göra för segelprestanda.

Korg 0 varor