Gå till innehåll

Autopiloter: Så Här Fungerar Prestandafunktionerna

Lär dig mer om hur autopilotfunktionen kan ge dig ett försprång i tävlingen – del 3

Du vet säkerligen redan hur man aktiverar eller inaktiverar autopiloten och justera kursen med hjälp av knapparna för 1 eller 10 graders ökning. I de flesta fall används kompasstyrning men det går även att växla mellan kompass och vindriktning.

Dagens autopiloter är kapabla till att styra båten, i vissa fall t.o.m. bättre än en människa. Det gäller dock att ha koll på hur funktionerna fungerar och hur de kan justeras för att kunna utnyttja autopiloten till fullo.

Lägg därför tid på konfigurationen. Detta är framför allt viktigt om ni är en liten besättning eller är till havs.

”Generellt kan man säga att vinkelvärdet för autopiloten beräknas på tre huvudfaktorer: hanteringen av proportionella och integrala lägesgivare samt för avledning, även kallat PID (Proportional, Integral, Derivative)”, förklarar Matt Eeles som är Product Director hos B&G. ”Dessa tre faktorer kan justeras av rorsman ombord med hjälp av tre funktioner.”

Roderstyrka

Roderstyrka – (P) används för att ändra värde för den rodervinkel som används för att återgå till kursen och hur snabbt detta tillämpas. Ju högre styrka, desto snabbare reagerar autopiloten. Detta är den huvudsakliga funktionen för att se till att autopiloten agerar rätt i enlighet med de aktuella förhållandena.

”Det är lätt att tro att hög styrka bör användas i alla situationer, men så är inte alltid fallet. Jämför det med att köra bil. Om du kör snabbt behöver du till exempel ändra riktningen mer varsamt än när du kör långsamt. Styrkebehovet variera därmed på grund av situation.”

Autotrim

Autotrim – (I) registrerar och tillämpar den väderstyrning som bör tillämpas för att hålla en stadig kurs. Om du ändrar den här inställningen justeras hastigheten för den väderstyrning som angetts i autopiloten.

”Utvärdera och ställ in autotrimsfunktionen genom att inaktivera autopiloten och styra för hand tills du är nöjd med hur rodret känns. Aktivera autopiloten igen och vänta tills du märker att kursen hålls. Ta hjälp av väderstyrningen genom att exempelvis täcka över storseglet.

Om autopiloten inte kompenserar tillräckligt snabbt måste du minska autotrimsfunktionen för att den ska lära sig snabbare.”

Motroder

Motroder (D) – funktion som applicerar rodret i motsatt riktning för att förhindra att den önskade kursen överkompenseras.

”Kontrollera funktionen genom att se över motorn och anteckna startvinkel och önskad styrvinkel för autopiloten. Utför sedan ett par stora kursändringar, på ca 20–30 grader åt gången. Du märker om piloten överkompenserar eller inte.”

”Vid överkompensation – öka värdet för motrodret.”

”Vid underkompensation – minska värdet för motrodret.”

 

Enkla sätt att uppnå önskad styrning med autopiloten baserat tre huvudsakliga funktioner.

  • Roderstyrka – använd för att ställa in önskad styrning vid användning av autopiloten. Den här inställningen använder du för justeringar 80 % av tiden.
  • Autotrim – justera för att uppnå en autopilotstyrning som är bättre än den manuella.
  • Motroder – justera för att uppnå en autopilotstyrning som är bättre än den manuella.

Matts bästa tips

  • Den trådlösa fjärrkontrollen (WR10) är ett behjälpligt, om än inte väsentligt, verktyg för att hantera autopiloten var du än befinner dig på båten.
  • Undvik att ta över även om autopiloten inte agerar som förväntat. Så länge det inte finns risk för kollision eller olycka såklart.
  • Uppmärksamma vad som händer. Det är lättare att justera autopiloten om du kan få en bättre uppfattning om vad den försöker göra och varför.
  • Se hur lång tid det tar för kompassen att komma ikapp vid avvikelser, särskilt om du är på väg att hissa ett kite-segel. Det är lätt att hissa för tidigt, vilket sällan blir bra.
  • Kontrollera att det inte finns metall i närheten av kompassen om problemen kvarstår efter kalibreringen eller om instrumenten verkar ha förlorat sina inställningar. Har till exempel en verktygslåda eller ett ankare placerats i närheten? Har något metallmaterial ramlat ned och stör kompassen?
  • Ha inte för bråttom med autopiloten. Du måste lära dig grunderna innan du kan märka några resultat. Ha den inte aktiverad första gången som du passerar ett toppmärke.
  • Var beredd på att du kommer göra fel ett par gånger innan du hittar rätt. Det tar tid skaffa sig tillräckligt självförtroende för att veta vilka inställningar som passar bäst.

Biog

Matt Eeles

Innan Matt började på Brookes & Gatehouse år 2003 arbetade han som systemutvecklare och tränat inför olympiska spelen i klassen för tvåmanssegelkatamaraner. Efter en tid som R&D på B&G blev han utnämnd till Product Director under 2020.

 

Tips och knep för din B&G-elektronik

Radar för segling

Radar har användningsområden för segelbåtar både nära kusten och till havs – och inte bara för att undvika kollisioner.

J/111 Blur³ B&G H5000 Autopilot

Peter Gustafssons J / 111 Blur bytte till ett helt B & G H5000-system 2018. Läs vidare för att få reda på hans dom om det nya autopilotsystemet...

J/111 Blur³ byter till B&G H5000

Peter Gustafssons J / 111 Blur³ flyttade nyligen till ett helt B & G H5000-system. Ta reda på varför han bestämde sig för att välja B & G och vad installationen kan göra för segelprestanda.