Gå till innehåll

RacePanel med Mark Chisnell, del 4: What if?

Så här kan du se ta en förhandstitt på kappseglingsbanan med din Vulcan- eller Zeus-sjökortsplotter. 

Vad händer om?

Vi ska ta en titt på ett av de mest användbara verktygen i sjökortsplottrarna Zeus och Vulcan – appen What If? . Med den här appen kan navigatören omedelbart se de förändringar som en vindväxling kommer att medföra för det aktuella benet eller beräkna de taktiska data som krävs för smarta beslut om nästa ben.

Vad omfattar What If?

Den övre raden under knapparna Home och Menu visar den kurs för vilken du beräknar data (Boat to 001), tillsammans med avstånd och bäring till märket ("från båten" för det aktuella benet, eller "från föregående märke" för nästa ben).

 

De följande två raderna visar riktning och hastighet för True Wind samt riktning och hastighet för Tide. När den gröna rutan till höger anger att dessa är "Live" betyder det att de visar de senast uppdaterade beräknade värdena. De kan dock ändras till valfritt värde för tidvatten eller vind, hastighet eller riktning. I tabellen nedanför visas seglingsdata för benet, oavsett vilket tidvatten och vilken vind du har bestämt dig för att använda.

 

I kolumnen längst till vänster finns dataetiketter för de två högra kolumnerna: Heading, COG (kurs över grund), Boat Speed (mål/polar), SOG (fart över grund), TWA (sann vindvinkel) och sedan AWA (relativ vindvinkel), AWS( relativ vindhastighet), Distance och Time som återstår för benet. Den andra och tredje kolumnen är då de beräknade värdena för dessa data för babords- respektive styrbordsslag.

 

Om du vill titta på ett annat ben kan du växla mellan dem med knapparna Prev, Current Leg och Next längst ned på skärmen.

 

Det finns en viss variation mellan olika sjökortsplottrar. För att exempelvis beräkna relativ vindvinkel och relativ vindhastighet behöver appen en installerad polartabell (se Tävlingspanel – starta).

 

Så hur utnyttjar vi alla dessa data på ett bra sätt? Om det gäller det aktuella benet är de särskilt användbara vid växlande vind. När du seglar i motvind eller medvind, slår eller gippar är det viktigt att veta hur mycket tid du har kvar på varje slag. Det här är viktig taktisk information eftersom den allmänna regeln i en växlande vind är att hålla sig borta från kappseglingsbanans hörn.

 

Utan skärmen What If? kan du komma nära ett hörn och inte ens inse det. Appen What IF? kan berätta hur långt du befinner dig från layline vid ytterligheter hos vindväxlingsmönstret. Exempel: På skärmen What If? som visas till vänster är båten på babordsslag när vinden vrider från fören till aktern med en sann vindriktning (TWD) på 080 grader. Appen What IF? säger att det är 5 min och 25 sek att gå för babords halsar före layline för styrbordsslag

Nästa växling

Allt är bra – tror du kanske och kopplar av ... men hur långt bort är layline för styrbordsslag om den maximala högerväxlingen (vinden vrider från fören till aktern under styrbordsslag) är en TWD på 120 grader?

Det är enkelt att ta reda på det. Ange bara 120 i rutan True Wind (genom att avmarkera rutan Live), så beräknas seglingsdata på nytt baserat på den siffran. I det här fallet skulle båten nu bara vara 1 min 16 sek från layline för styrbordsslag om vinden plötsligt återgick till den maximala högerriktningen – utmärkt information för en taktiker som försöker leda flottan genom en hektisk situation.

Alternativ för nästa ben

Appen What IF? kan vara lika användbar när du undersöker alternativ för nästa ben. Låt oss säga att du slog till styrbord när vinden började vrida från aktern till fören ungefär en minut efter scenariot ovan. Vinden gick sedan till 120 grader och du närmar dig nu lovartsmärket precis på layline. Du har inte tid att frossa i beundrande blickar från besättningen. Nästa ben är ett styrbordsslag med slörsegling och taktikern vill veta den sanna vindvinkeln (TWA) för seglingen.

En snabb titt på What If? anger att det är en TWA på 130 - i nuvarande TWD på 120 grader. Om du berättar det för taktikern kan denne mycket väl frestas att försöka sig på en spinnaker.

Vad händer vid en vindväxling?

Vad händer när eller om vinden återgår till vänsterriktningen på 80 grader? Om du anger 80 grader i What If? får du svaret TWA på 91 tillbaka … och plötsligt ser spinnakervalet ganska extremt ut – ett slörsegel skulle vara ett mer konservativt val.

Hantera tidvattnet

What IF? hjälper dig inte bara att ta hänsyn till vindväxlingar heller, utan du kan också använda den för att beräkna effekten av mer eller mindre tidvatten på benet. Låt oss säga att du seglar nära land och håller dig kvar i det grunda vattnet för att undvika en kraftfull ström i kanalen. Programvaran beräknar en ström på en halv knop som strömmar mot 346 grader, och den säger att slutlig layline för styrbordsslag är 10 min och 50 sek bort.

Askfat på en motorcykel

Tyvärr finns märket i mitten av kanalen (varför är det alltid så?) och du vet att det finns en tvåknopsström där ute. En layline som har beräknats med utgångspunkt från en ström på en halv knop är ungefär lika mycket användbar som en askkopp på en motorcykel. Med What If kan du ange värdet för tidvattnet i kanalen (återigen avmarkerar du bara live-dialogrutan och anger sedan de rätta värdena 345 och 2 knop). I det här exemplet blir resultatet att det nu är 16 min och 50 sek tills du når layline för styrbordsslag.

Det här är bara ett par exempel. Skärmen What If kan vara användbar runt hela kappseglingsbanan. För att kunna utnyttja den på bästa sätt och göra smarta taktiska val måste du ha en mycket god uppfattning om den riktning i vilken vinden kommer att blåsa på sträckan i fråga. Systemet har ett fantastiskt verktyg som hjälper dig med detta också, Wind Plot, och vi kommer att titta på det i nästa artikel.

Tips och knep för din B&G-elektronik

Radar för segling

Radar har användningsområden för segelbåtar både nära kusten och till havs – och inte bara för att undvika kollisioner.

J/111 Blur³ B&G H5000 Autopilot

Peter Gustafssons J / 111 Blur bytte till ett helt B & G H5000-system 2018. Läs vidare för att få reda på hans dom om det nya autopilotsystemet...

J/111 Blur³ byter till B&G H5000

Peter Gustafssons J / 111 Blur³ flyttade nyligen till ett helt B & G H5000-system. Ta reda på varför han bestämde sig för att välja B & G och vad installationen kan göra för segelprestanda.