Gå till innehåll

SailSteer med Mark Chisnell

Mark Chisnell tar en närmare titt på SailSteer-displayen som bara finns på B&G-sjökortsplottrar och -instrument.

SailSteer

I appen Sail Steer samlas en mängd användbar information på en enkel skärm. Det är användbart både för navigatörer som vill övervaka båtens seglingsvinklar och förloppet på väg mot en waypoint eller ett märke, och för rorsmän med underbemanning.

Vad omfattar SailSteer

Låt oss gå igenom detta. Siffrorna längst ned till vänster kan alla konfigureras av användaren. I det här fallet är de (uppifrån) båtens hastighet i knop (WATER), sann vindvinkel (TWA), relativ vindvinkel (AWA), sann vindhastighet (TWS) och sann vindriktning (TWD).

Siffrorna på höger sida (uppifrån) anger: magnetisk eller sann referens bredvid tiden på babordsslag (P) och styrbordsslag (S) till waypointen, total seglingstid (TTW-S) till waypointen på båda slagen, total seglingssträcka (DTW-S) till waypointen på båda slagen, waypointbäring (WPT BRG) och djupet.

I mitten har vi de coola grejerna. Bilden visar alltid konturen av båten som seglar mot skärmens övre del. När du tittar på skärmen kan du titta upp mot fören och horisonten och se att den virtuella båten har samma orientering som den verkliga.

En kompassros i vitt och svart snurrar runt båtens kontur för att visa kursen – den faktiska kursen är den markerade siffran i svart och vitt, i det här fallet 271 grader. Den lilla orangefärgade äggklockan är kursen över grund (COG). Tidvattnet visas av den blå pilen och siffran i mitten av skärmen. Vattnet strömmar från höger till vänster med 1,3 knop.

AWA visas av "A" i den blå pilen och TWA visas av "T" i den gröna pilen (den är grön när du seglar med den sanna målvindvinkeln i motvind eller medvind, men den blir blå om båten ligger utanför målet med 10 grader eller mer och vid slör). I det här exemplet kan vi se båda i närheten av 310 grader på kompassrosen.

De röda och gröna sektorerna visar laylines och deras gränser i vindväxlingsmönstret, med de gröna och röda streckade linjerna som visar mål-TWA (laylines) för varje slag i TWD vid respektive tillfälle.

Slutligen är den gula punkten vid cirka 340 grader på kompassrosen waypointbäringen.

Mot vinden på styrbordsslag

Vilken användbar information kan du snappa upp vid en snabb titt på den här seglingspanelen – förutom det faktum att vi seglar mot vinden på styrbordsslag, vilket borde vara uppenbart ombord …

Båten seglar från höger till vänster över grund eftersom COG-äggklockan är till vänster om fören. Det är logiskt eftersom tidvattenpilen också visar att tidvattnet strömmar från höger till vänster med 1,3 knop.

Båten är lite hög och för nära vinden, eftersom fören är till höger om linjen för målvindvinkel (den streckade gröna linjen).

Det går inte att gå mot märket för babords halsar i en tänkbar vindväxling eftersom den gula punkten är helt utanför den röda sektorn.

Mot vinden för babords halsar

Låt oss nu slå och se hur det står till – vad kan vi säga med utgångspunkt från den här Sail Steer-panelen?

Båten seglar från vänster till höger över grund eftersom COG-äggklockan finns till höger om fören. Det är logiskt eftersom den blå tidvattenpilen också visar att tidvattnet strömmar från vänster till höger med 1,1 knop.

Båten är återigen lite hög och för nära vinden, eftersom fören är till vänster om linjen för målvindvinkel (den streckade röda linjen).

Det går fortfarande inte att gå mot märket för babords halsar i någon tänkbar vindväxling eftersom den gula punkten är helt utanför den röda sektorn och till vänster om fören. Om jag vore navigatör på den här båten skulle jag be rorsman att sluta pina, glömma märket och segla enligt målvärdena … givetvis på ett artigt sätt.

Med vinden för babords halsar

Båten har alltså rundat lovartsmärket och är på nästa ben i medvind på babordsslag – vad kan den här Sail Steer-panelen berätta?

Båten seglar från vänster till höger över grund eftersom COG-äggklockan finns till höger om fören. Återigen är detta korrekt eftersom den blå tidvattenpilen också visar att tidvattnet strömmar från vänster till höger med 0,9 knop.

Båten är fortfarande lite hög och för nära vinden, eftersom fören är till vänster om linjen för målvindvinkel (den streckade röda linjen).

Vi kan gå mot märket för styrbords halsar i alla tänkbara vindväxlingar, eftersom den gula punkten har passerat genom den gröna sektorn och nu är på lovartssidan. Om jag vore navigatör på den här båten skulle jag be rorsman att sluta lova och gippa båten mot märket!

Med vinden för styrbords halsar

Rorsman har gjort det som efterfrågades (för en gångs skull) – så vad säger oss nu den här Sail Steer-panelen när vi färdas med vinden på styrbordsslag?

Båten seglar en aning från höger till vänster över grund eftersom COG-äggklockan är till vänster om fören. Det är logiskt eftersom den blå tidvattenpilen också visar att tidvattnet också strömmar en aning från höger till vänster med 0,7 knop.

Båten är fortfarande lite hög och för nära vinden, eftersom fören är till höger om linjen för målvindvinkel (den streckade gröna linjen).

Det är dock inte dåligt, eftersom båten seglar mot märket – fören, COG-äggklockan och den gula punkten är nästan i linje. Vi är på layline och märket ligger bara 4 min och 21 sek bort. Bra jobbat, dags att börja tänka på att förbereda förseglet …

Tips och knep för din B&G-elektronik

Radar för segling

Radar har användningsområden för segelbåtar både nära kusten och till havs – och inte bara för att undvika kollisioner.

J/111 Blur³ B&G H5000 Autopilot

Peter Gustafssons J / 111 Blur bytte till ett helt B & G H5000-system 2018. Läs vidare för att få reda på hans dom om det nya autopilotsystemet...

J/111 Blur³ byter till B&G H5000

Peter Gustafssons J / 111 Blur³ flyttade nyligen till ett helt B & G H5000-system. Ta reda på varför han bestämde sig för att välja B & G och vad installationen kan göra för segelprestanda.

Korg 0 varor