Gå til innhold

Avansert WindPlot med Mark Chisnell

Mark Chisnell forklarer hvordan du får mest mulig ut av den nye avanserte vindplottfunksjonen på Zeus- og Vulcan-kartplotterne.

Advanced WindPlot

Advanced WindPlot er en viktig app på Zeus- og Vulcan-kartplottere (kommer til Vulcan i en programvareoppdatering sent i 2018) som samler inn informasjon om sann vindretning (TWD) og sann vindhastighet (TWS) på én enkelt skjerm og viser den for maksimal klarhet. Og når det gjelder å vinne seilaser, er nøkkelen å forstå vinden.

Oversikt over Vindplott

Vindplott-appen viser oss to vertikale stripegrafer side ved side. Den til venstre er TWD, og den til høyre er TWS. Den nyeste informasjonen er øverst, og tidsintervallene går nedover midten, slik at det totalt vises ti minutter med data i intervaller på to minutter.

Hvis vi tar for oss TWD-grafen først, ser vi at vi har den mest oppdaterte avlesingen (286 grader) øverst ved tittelen. Nedenfor er det de nedre, midtre og øvre grensene av diagrammet – i dette tilfellet er det henholdsvis 255, 294 og 335 grader.

Fordelen med å orientere grafen slik er at den viser vindmønsteret som om man så inn i vinden: venstre skift er på venstre side av grafen, og høyre skift er på høyre side av grafen.

Graflinjen er rød når båten er på babord slag, og grønn når den er på styrbord slag. Den stiplede gule linjen er trendlinjen. Dette jevner ut støyen i dataene og viser tydelig om vinden er i en venstre eller høyre fase. I dette eksemplet er båten på babord slag i en venstre fase – så god taktikk!

Den høyre stripegrafen viser oss TWS på samme måte. Den oppdaterte avlesningen (4,6 knop) er ved siden av tittelen, og under er de nedre, midtre og øvre grensene av grafen – i dette tilfellet er det 0,0, 5,5 og 10,0 knop. TWS plottes i grått mot den svarte bakgrunnen, og trendlinjen er en hvit stiplet linje. I dette eksempelet begynner vinden å lette etter et vedvarende drag.

Hjelp med TWA

Vindplott gir oss også hjelp med den sanne vindvinkelen (TWA) som båten har seilet i. Denne informasjonen finnes i den fargede linjen på høyre side av TWS-plottet.

Sirkelen med båten i midten er et symbol for den fargede linjen. De røde og grønne linjene viser tiden på styrbord og babord slag. Fargene i den midtre stripen indikerer TWA, gul er medvind, lyseblå er sløring og mørk blå er motvind.

Så i dette eksempelet sløret båten ti minutter tidligere (lyseblå midtlinje) på styrbord slag (grønn linje til høyre for midtlinjen). Båten dreide sakte bort til den gikk mellom medvinds VMG-vinkler og sløret (deler med lyseblått og gult om hverandre) og deretter jibbet til babord og seilte en stabil VMG-vinkling (gul midtlinje og nå en rød linje til venstre for den).

 I de siste to minuttene begynte båten å luffe opp, og den gule midtlinjen ble til en lyseblå midtlinje, som så endret til mørkeblå for å vise at båten seilet medvinds en kort stund.

Mye å ta inn over seg

 

Det er mye informasjon her, men når vinden plottes ut som dette, er det bemerkelsesverdig hvor åpenbare ting blir – mønstre dukker opp i grafisk viste data som forblir skjult i rådata.

 

Et langsomt permanent vindskift kan dukke opp i en sjøbris, eller en geografisk forskyvning kan gi seg til kjenne ved å dukke opp hver gang båten er nær en bestemt del av løypen.

 

I bildene ovenfor ser vi for eksempel at den vedvarende økningen i vindstyrke har kommet med et venstre skift. Så neste gang det er litt mørkt vann og mer vind kommer mot båten, vurder å komme deg til babord slag i tilfelle det kommer mer vind med enda et venstre skift.

 

Vindplott vil gi mye nyttig informasjon som kan mates inn i Hva om?-appen  – inndata om endringer i vindstyrke og retning vil vise hvordan de påvirker vindvinklene og legglinjetidene. Dette er uvurderlig informasjon for enhver taktiker.

Last ned den nyeste programvaren

Kontroller at plotterprogramvaren er oppdatert for å få glede av Advanced WindPlot på enheten.

Tips og triks for din B&G-elektronikk

Radar for seiling

Radarer har bruksområder for seilbåter både nær kysten og til havs – og det handler ikke bare om å unngå kollisjoner.