Gå til innhold

Start Line – RacePanel-serie med Mark Chisnell: Del 2

Ikke bare en enkel programvareoppgradering, mer som en helt ny epoke – B&G bringer taktisk programvare på America’s Cup-nivå til den ikke så beskjedne kartplotteren. I denne artikkelen ser vi på verktøyene i Start Line-programvaren.

Den viktigste delen av løpet

Starten kan være en av de viktigste delene av seilasen, og noen ganger den aller viktigste. Det er viktig å få det riktig taktisk, strategisk og utførelsesmessig. RacePanel-programvaren som leveres med kartplottere i Zeus- og Vulcan-serien, er der for å hjelpe deg med å gjøre alle disse tingene.

• Utvikle en strategi for den første etappen.

• Finne riktig sted på linjen for å starte.

• Treffe linjen i full fart, fortest mulig og i riktig retning.

Det vil forenkle vårt syn på programvaren hvis vi tar disse jobbene separat. La oss først ta en rask titt på den generelle strategien for kursen – for eksempel hvis det er en stor strøm- eller vindfordel til én side av etappen. Mange strategiske avgjørelser blir enklere når du ser startlinjen tydelig plassert på kartet. Det vil markere alle slags ting som kan være viktige, som en forskjell i vanndybde (og derfor strøm) fra den ene enden til den andre, eller formen på landet, som kan være et tegn på geografiske vindskift.

Heldigvis gir Vulcan- eller Zeus-kartplotteren deg muligheten til å vise startlinjen på kartet, slik at du kan få full oversikt over mulige geografiske fordeler og begynne å tenke på strategien for den første etappen.

Stille inn linjen

Hvis det er en virkelig stor strategisk fordel på den ene siden av etappen, kan det være fornuftig å starte i den enden, og starte riktig vei så snart du kan. Men hvis ikke vil denne beslutningen som regel med start motvinds eller medvinds være avhengig av det som kalles diagonalfordel; å finne den enden av linjen som er nærmest (motvinds start) eller lengst unna (medvinds start) fra retningen vinden blåser fra.

Før kartplotteren kan beregne strekens diagonalvinkel, må systemet vite hvor startlinjen er plassert. Dette kan gjøres på flere måter, ved å stille inn sluttpunktene for babord og styrbord individuelt via:

• Et «ping» til båtens gjeldende posisjon.

• Angi ved en veipunktposisjon (ved å bruke et veipunkt fra kartet og/eller fra veipunktlisten).

• Angi ved markørposisjonen på kartet.

• Angi én ende som rekkevidde og peile fra den andre enden.

• Og til slutt ved å dra den ene enden av linjen opp eller ned for å foreta mindre justeringer.

Startlinjedata

Når linjen er angitt og du går til Startlinjedata-skjermen, vil den se ut cirka som dette:

Det er mye nyttig informasjon her, men tallet vi er interessert i for øyeblikket, er i nedre venstre hjørne, Bias. I dette eksemplet står det seks grader. Hva betyr så dette?

Forestill deg at vi måtte gjøre dette på den gamle måten, med et håndkompass og noe mental aritmetikk. Vi ville startet med å ta en peiling langs linjen. Hvis vi så tok peilingen fra styrbordenden, vil vi legge 90 grader til linjepeilingen. Eller hvis vi tok peilingen fra babordenden, trekker vi fra 90 grader.

Verdien av denne enkle summen er det som kalles for den nøytrale vindretningen. Det er vindretningen som er helt kvadratisk til linjen, dvs. at det er ingen fordel å starte på den ene eller den andre enden. Hvis vinden kommer fra denne retningen, vil styrbordenden bli favorisert, og hvis den blåser i denne retningen, vil babordenden bli favorisert.

Med strekens diagonalvinkel på 6 grader i vårt eksempel betyr dette at babordenden blir favorisert med 6 grader – vi vet at det er babordenden fordi kontrollprogrammet for startlinjen midt på skjermen har pilpunktet til babordenden.

Hvis vi ser på tallet i nedre høyre hjørne, ser vi at verdien for Bias Adv nå er 22,9 m. Så alle som begynner på styrbordenden av linjen, kommer til å være nesten 23 meter nærmere vindsidemarkøren enn de som begynner på babordenden – og det er absolutt en fordel å ha.

En advarsel: Alle vindskift vil endre denne verdien og potensielt gjøre den andre enden av linjen til den beste. Det er viktig å holde et øye med skiftene, og kartplotteren har verktøy for å hjelpe til med dette, som vi kommer til senere i serien.

Zero Burn

Så nå som vi vet hvilken ende av linjen vi starter på, er alt vi trenger å gjøre, å være der fortest mulig i full fart! Når det kommer til å prøve å treffe startlinjen i stor fart, er den mest nyttige skjermen skalert visning av startstreken, som vises her. Denne har de samme tallene som Startlinjedata-skjermbildet, men gir deg ekstra og viktige visuelle signaler. Vær oppmerksom på at diagonalfordel og avstand bak linjen nå vises i båtlengder.

Den viktigste som vi kan se i illustrasjonen er Zero Burn-linjen. Dette er linjen som forteller deg at du ikke har noen tid igjen til å «svi av». Når den virtuelle båten med andre ord vises på denne linjen og du seiler i full fart, og du fortsetter å gå flatt ut, vil du være på linjen på riktig tidspunkt – det er ikke mer tid til å kaste bort / svi av!

Polar-tabeller

For å beregne posisjonen til Zero Burn-linjen nøyaktig trenger Start-appen en nøyaktig polar- eller ytelsestabell. Hvis du ikke har en for båten, kan du snakke med produsenten eller designeren. Hvis du ikke har tilgang til et sett med polarer, kan du bruke måltabellen til å legge inn grunnleggende informasjon. Du finner den under Innstillinger > Kartinnstillinger > Legglinjer. Når dataene er lagt inn, vet kartplotteren hvor fort båten vil kjøre i den aktuelle vindhastigheten, og i den aktuelle vindvinkelen til linjen. Og deretter er det en enkel beregning av tid og avstand for å vise Zero Burn-linjen.

Måten å bruke Zero Burn-linjen på er rett før passering av linjen. Den virkelige båten må ha full fart gjennom vannet, akkurat når Zero Burn-linjen tar igjen den virtuelle båten på skjermen. Den menneskelige hjernen er svært god til å bedømme forskjellige hastigheter og akselerasjoner for to objekter (ellers ville vi gått på hverandre mye oftere på travle fortau, for ikke å nevne å krasje i motorveikryss) – men den delen du trenger å øve på, er å formidle fartsjusteringene til rormannen og trimmerne.

Dette er noe vi alltid har jobbet mye med under trening til America’s Cup, men med litt trening og en klar kommunikasjonslinje vil du se at Zero Burn-linjen er et virkelig nyttig verktøy.

Tips og triks for din B&G-elektronikk

Radar for seiling

Radarer har bruksområder for seilbåter både nær kysten og til havs – og det handler ikke bare om å unngå kollisjoner.