Gå til innhold

Autopiloter: Forstå ytelsesfunksjonene

Slik sørger autopiloten for å få deg tilbake på vannet og gi deg en fordel når racingen fortsetter – del 3

De fleste vet hvordan de slår autopilotene av og på og justerer kursen ved hjelp av 10- eller 1-gradersknappene. Enkelte veksler kanskje mellom kompass og vindretning, men i de fleste tilfeller er det kompasskurs som brukes.

Likevel er dagens autopiloter også i stand til å styre, og i enkelte tilfeller kan de styre bedre enn et menneske. Men for å oppnå dette må man ha en dypere forståelse av kontrollene og hvordan de fungerer sammen med når og hvorfor du ønsker å justere dem.

Dette krever litt mer tid på konfigurasjonsstadiet, men det er en god investering, spesielt hvis du seiler shorthanded og/eller offshore.

«Mer generelt sagt blir vinkelgraden og måten den leveres til autopiloten på beregnet ut fra summen av tre nøkkelfaktorer kalt 'Proportional', 'Integral' og 'Derivative', bedre kjent som PID», forklarer B&Gs produktsjef Matt Eeles. «Om bord på båten kan disse tre faktorene justeres av styrmannen ved hjelp av tre funksjoner.»

Rorforsterkning

Rorforsterkning – (P) Dette endrer vinkelen på roret, som brukes til å komme tilbake på rett kurs, og hvor raskt den brukes. Når du skrur opp rorforsterkningen, reagerer autopiloten raskt og aggressivt på alle forespørsler. Dette er hovedfunksjonen som brukes til å sikre at autopiloten reagerer på riktig måte under de gjeldende forholdene.

«Det er ikke uvanlig at folk tror at høy rorforsterkning er det de ønsker i enhver situasjon, men virkeligheten er ikke så enkel. Hvis du sammenligner dette med styringen av en bil, kan det være at du ved høy hastighet ønsker en mindre vinkel på hjulene som anvendes varsomt for å gjøre retningsendring, i motsetning til når du kjører sakte. Mengden forsterkning du ønsker, kan variere.»

Autotrim

Autotrim – (I) Denne funksjonen lærer autopiloten om hvor mye roret skal brukes for å oppnå en jevn kurs. Hvis du endrer denne innstillingen, endres hastigheten som autopiloten lærer å håndtere roret med logjerrighet.

«For å vurdere og konfigurere autotrim styrer du båten på et strekke for hånd med autopiloten avslått til du er fornøyd med hvordan roret føles. Slå på autopiloten, og vent for å se om kursen forblir den samme. Nå kan du introdusere noe logjerrighet ved for eksempel å overskjøte storseilet.

«Hvis autopiloten ikke kompenserer raskt nok, må du stille inn autotrim slik at autopiloten skal lære raskere.»

Motror

Motror (D) – Motror er funksjonen som stiller roret i motsatt retning for å forhindre at båten overskyter ønsket kurs.

«Hvis du ønsker å kontrollere funksjonen, setter du opp båten med motor og registrerer vinkelen du startet med, og retningen du vil at piloten skal styre. Deretter legger du inn noen store kursendringer, for eksempel 20-30 grader om gangen. På denne måten skal du kunne se om autopiloten under- eller overstyrer.

«Hvis den overstyrer, øker du motrorverdien.»

«Hvis den understyrer, reduserer du motrorverdien.»

 

Enkle måter å huske betydningen av de tre hovedkontrollene på og betydningen av å få autopiloten til å styre slik du vil.

  • Rorforsterkning – juster denne for å få autopiloten til å styre like godt som deg. 80 % av tiden er det denne innstillingen du kommer til å finjustere.
  • Autotrim – juster denne for å få autopiloten til å styre bedre enn deg.
  • Motor – juster denne for å få autopiloten til å styre bedre enn deg.

Matts beste tips

  • Den trådløse fjernkontrollen (WR10) er en viktig, om ikke nødvendig, del som lar deg kontrollere autopiloten uansett hvor du er på båten.
  • Med mindre du er i ferd med å kantre, eller det er fare for kollisjon, bør du motstå fristelsen til å ta over når autopiloten ikke oppfører seg som forventet eller ønsket.
  • I stedet kan du se hva som skjer. Du får en bedre forståelse av hva du bør endre på for å forbedre ting, hvis du forstår hva autopiloten prøver å gjøre, og hvorfor.
  • Ha klart for deg hvor lang tid det tar for kompasset å innhente seg når du seiler rundt et punkt, spesielt hvis du skal heise et toppseil. Det er lett å heise for tidlig, slik at du havner på baken.
  • Hvis du har prøvd å kalibrere, men fremdeles opplever problemer, eller hvis instrumentene dine på mystisk vis har avveket fra kalibreringen, må du kontrollere at det ikke er noe metall i nærheten av kompasset. Har det for eksempel blitt plassert en verktøykasse eller et anker der, eller kanskje noe annet metall har falt ned og er nå i nærheten av og forstyrrer kompasset? Eller er det benyttet uorignale festeskruer som er magnetiske?
  • Ikke forvent for mye for tidlig av autopiloten. Ikke slå den på for første gang når du nærmer deg et kritisk punkt.
  • Og forvent at autopiloten gjør noen feil. Det tar tid å få til de riktige innstillingene, og det tar tid å bygge opp fortroligheten.

Biog

Matt Eeles

Matt ble med Brookes & Gatehouse i 2003 etter å ha jobbet som programvareingeniør og fullført en heltids OL-kampanje i Tornado flerskrogsklasse. Etter en tid med verdensseilaser startet hans rolle i B&G i forsknings- og utviklingsavdelingen. I 2020 ble han produktsjef.

 

Tips og triks for din B&G-elektronikk

Radar for seiling

Radarer har bruksområder for seilbåter både nær kysten og til havs – og det handler ikke bare om å unngå kollisjoner.