Gå til innhold

SailSteer med Mark Chisnell

Mark Chisnell tar en nærmere titt på SailSteer-skjermen – kun tilgjengelig på B&G-kartplottere og -instrumenter.

SailSteer

Seil Steer-appen samler mye nyttig informasjon på én enkel skjerm. Den vil være nyttig både for navigatører som ønsker å overvåke båtens seilingsvinkler og fremdrift mot et veipunkt eller merke, og for rormenn som seiler med redusert mannskap.

Oversikt over SailSteer

La oss gå gjennom den: Tallene på venstre side kan alle konfigureres av brukeren, i dette tilfellet er de (fra toppen), båthastighet i knop (VANN), Sann vindvinkel (TWA), Relativ vindvinkel (AWA), Sann vindhastighet (TWS) og Sann vindretning (TWD).

Tallene på høyre side (fra toppen) viser: Magnetisk eller sann referanse ved siden av tiden på babord (P) og styrbord (S) slag til veipunktet, total seiletid (TTW-S) til veipunktet på begge slagene, total seiledistanse (DTW-S) til veipunktet på begge slagene, peiling til veipunkt (WPT BRG) og dybden.

I midten har vi de kule tingene. Bildet viser alltid omrisset av båten, som seiler mot toppen av skjermen. Så når du ser fremover på skjermen, og kaster et blikk mot baugen og horisonten, vil du se at den virtuelle båten har samme retning som den virkelige

 En kompassrose i hvitt og svart spinner rundt omrisset av båten for å vise kursen – den faktiske kursen er det uthevede tallet i svart/hvitt, i dette tilfellet 271 grader. Den lille oransje eggtimeren er Kurs over grunn (COG). Og tidevannet vises med den blå pilen og tallet midt på skjermen; strømmende fra høyre til venstre ved 1,3 knop.

AWA vises med en A i den blå pilen, og TWA vises med en T i den grønne pilen (den er grønn når du seiler på ønsket sann vindvinkel motvinds eller medvinds, men blir blå hvis båten er utenfor målet med 10 grader eller mer, og når du slører). I dette eksemplet ser vi begge i nærheten av 310 grader på kompassrosen.

De røde og grønne sektorene viser legglinjene og grensene deres i vindskiftmønsteret. De grønne og røde stiplede linjene viser mål-TWA (legglinjer) for hvert slag i TWD i det øyeblikket.

Og til slutt er det gule punktet på ca. 340 grader på kompassrosen veipunktkursen.

 

Motvind til styrbord

Så hva slags nyttig informasjon kan vi få med et raskt blikk på dette Sail Steer-panelet – bortsett fra at vi går motvinds til styrbord, som bør være opplagt om bord.

Båten går fra høyre til venstre over grunnen fordi COG-eggtimeren er til venstre for baugen. Dette er fornuftig siden tidevannspilen også viser tidevannet som strømmer fra høyre til venstre ved 1,3 knop.

Båten er litt høy og for nær vinden, siden baugen er til høyre for ønsket vindvinkellinje (den stiplede grønne linjen).

Vi kan ikke legge merket til babord i noe sannsynlig vindskift, siden den gule prikken er helt utenfor den røde sektoren.

Motvinds til babord

La oss nå så slå over og se hvordan vi ser ut – hva kan vi se av dette Sail Steer-panelet?

Båten går fra venstre til høyre over grunnen siden COG-eggtimeren er til høyre for baugen. Dette er fornuftig siden den blå tidevannspilen også viser tidevannet som strømmer fra venstre til høyre ved 1,1 knop.

Båten er igjen litt høy og for nær vinden, siden baugen er til venstre for ønsket vindvinkellinje (den stiplede røde linjen).

Vi kan fortsatt ikke legge merket til babord i noe sannsynlig vindskift, siden den gule prikken er helt utenfor den røde sektoren og til venstre for baugen. Hvis jeg var navigatøren på denne båten, vil jeg høflig bedt rormannen om å stoppe knipingen, glemme merket og seile etter måltallene.

Medvinds til babord

Båten har nå rundet vindsidemarkøren og er på neste etappe som går medvinds på babord jibb – hva kan vi se av dette Sail Steer-panelet?

Båten går fra venstre til høyre over grunnen siden COG-eggtimeren er til høyre for baugen. Igjen er dette riktig siden den blå tidevannspilen også viser tidevannet som strømmer fra venstre til høyre ved 0,9 knop.

Båten er fremdeles litt høy og for nær vinden, siden baugen er til venstre for ønsket vindvinkellinje (den stiplede røde linjen).

Vi kan legge merket til styrbord i et hvilket som helst sannsynlig vindskift, siden den gule prikken har gått gjennom den grønne sektoren og er nå motvinds for den. Hvis jeg var navigatøren på denne båten, vil jeg bedt rormannen om å slutte å luffe, og jibbe båten mot merket!

Medvinds til styrbord

Rormannen har gjort som han ble bedt om (for en gangs skyld) – så hva kan vi se av dette Sail Steer-panelet nå som vi går medvinds på styrbord jibb?

Båten går litt fra høyre til venstre over grunnen fordi COG-eggtimeren er til venstre for baugen. Dette er fornuftig siden den blå tidevannspilen også viser tidevannet som strømmer litt fra høyre til venstre ved 0,7 knop.

Båten er fremdeles litt høy og for nær vinden, siden baugen er til høyre for ønsket vindvinkellinje (den stiplede grønne linjen).

Dette er imidlertid ikke negativt, siden båten legger merket – baugen, COG-eggtimeren og den gule prikken er alle så godt som rettet inn. Vi er på legglinjen, og merket er bare 4 minutter og 21 sekunder unna – godt jobbet, på tide å tenke på oppsettet for seilet.

Tips og triks for din B&G-elektronikk

Radar for seiling

Radarer har bruksområder for seilbåter både nær kysten og til havs – og det handler ikke bare om å unngå kollisjoner.