Gå til innhold

WS300: Bak kulissene

Finn ut hvordan vi utviklet de nye WS300-vindsensorene for å sikre at de kan levere de beste dataene i de tøffeste miljøene.

Et nytt ytelsesnivå

De nye B&G WS310 og WS320 kablede og trådløse vindsensorene gir ytelse på nytt nivå for vindsensorer. Vanedesignen er utformet for turseilere og konkurranseseilere, og er en utvikling av B&Gs eksisterende sensorer, utviklet gjennom tusenvis av timer med testing for å gi den beste mulige vindløsningen for seiling.

Etter valg av sensor med kopp- og vanedesign som best egnet til seiling, og med B&Gs allerede bransjeledende design, kunne vi ta hver eksisterende vindsensorkomponent og forbedre ytelsen, noe som gjør de beste enda bedre.

Men ikke bare ta vårt ord for det – slik testet vi dem.

Slik testet vi dem

Vi kjøpte en av hver vindsensor på markedet, inkludert sensorer i våre tidligere generasjoner, og lot dem bli utsatt for tester for vindstyrke, vindvinkel og krengning i vindtunnelen ved universitetet i Southampton.

• Nøyaktighetstestene refererer til vindtunneldata, inkludert:
– nøyaktighet av vindhastighetsresultat – profil gjennom vindhastighetsområdet
– nøyaktighet av vindvinkelresultat
– nøyaktighet av vindhastighetsresultat ved alle vindvinkler
– vindhastighetsresultat ved forskjellige krengingsvinkler
– vindvinkelresultet ved forskjellige krengingsvinkler 

• En serie med observasjonstester, inkludert:
– vanesvingning ved alle hastigheter (der det er aktuelt)
– strukturvibrasjon eller resonans ved alle hastigheter
– monteringsstyrke

• En test med maksimal tunnelhastighet for å teste robustheten til hver sensor under ekstreme forhold.

Test av vindhastighe

Dette sammenligner vindtunnelhastighet med feil i sensorens hastighetsresultat. Et perfekt resultat er en rett linje på 0 %, men det er vanlig å se en større prosentvis feil ved lave vindhastigheter siden (f.eks.) en feil på 0,1 knop er en feil på 5 % ved 2 knop, men bare 1 % ved 10 knop.

Flere konkurrerende produkter viste betydelige feil, med to som skilte seg ut som svært svake [Golf og Romeo]. Charlie er en ultrasonisk sensor og gjorde det som forventet svært godt i denne oppreiste, kontrollerte testen. WS320 viser en svært konsekvent og nøyaktig hastighetsavlesning.

Test av vindvinkel

Denne testen sammenligner sensorens vindvinkelresultat med en kjent luftstrømvinkel i vindtunnelen, ved hjelp av en festeanordning for å montere sensorene på en måte som kan gjentas. Et godt resultat er en liten feil i hver vinkel, vist som et mindre område på kartet (nærmere midten). En konsekvent feil foretrekkes fremfor en ustabil feil.

WS320 viser et betydelig mer nøyaktig vindvinkelresultat enn alle andre sensorer, opptil 10 x mer nøyaktig enn noen sensorer.

Krengingstester

Denne testen er en stor test av vindsensorer for seiling. Den sammenligner sensorens vindvinkelresultatet med en kjent luftstrømvinkel i vindtunnelen under krenging – som brukes til å simulere normale seilforhold. Feil her skyldes fysisk endring av vinkelen når sensoren roterer i luftstrømmen, så et godt resultat er en liten og konsekvent feil i vindhastighetsområdet (ved samme tunnelvinkel og krengingvinkel), vist med en rimelig horisontal linje på diagrammet. Et dårlig resultat er en linje med en bratt helling på diagrammet.

Denne testen fremhever generelle svakheter i mekanisk design. Den uvanlige utformingen av én sensor [Golf] ga svært dårlig ytelse i denne testen med høye feil. WS320 viser god respons på krenging, med en jevn forskyvning som kan korrigeres i kalibreringen.

Vanlige spørsmål

Hvor nøyaktig er sensoren i forhold til den vanlige vindsensoren?
Det finnes ingen «vanlig» sensor, men vi har testet WS300-serien mot mange andre sensorer, og gjennom idéutvikling har vi produsert en sensor som er betydelig mer nøyaktig enn andre sensorer – opptil 10 ganger mer nøyaktig i noen tilfeller (se testresultatene ovenfor).

Hva er den maksimale rekkevidden til den trådløse sensoren (WS320)?
Trådløs rekkevidde er en vanskelig spesifikasjon å kvantifisere i virkeligheten, derfor har vi vært ganske konservative med rekkevidden og anbefaler bruk i bruksområder som krever rekkevidde på opptil 30 m (100 fot). For å gjøre brukervalget enklere regner vi dette som en masthøyde på opptil 25 m, basert på et ganske typisk systemoppsett.

Hvordan vet jeg at den trådløse tilkoblingen er god på installasjonen?
Innen 30 sekunder etter at strømmen er slått på, vil du se at vinddataene oppdateres uten hull, men som en sekundær kontroll kan du se Signalstyrke % i enhetsdataene i enhetslisten til en MFD – alt over 25 % bør gi en pålitelig tilkobling i en typisk installasjon.

Hvor mye sol er nødvendig for å lade WS320?
Enheten er utformet for å lade på en overskyet dag. Brukere vil se positiv ladning under alle normale forhold med dagslys.

Hvor lenge varer WS320-batteriet uten lading?
Hvis enheten er i konstant bruk (med hovedsystemet slått på) og hvis den mot formodning ikke lades i det hele tatt, vil den fortsette å fungere i over 2 uker.

Hvor lang er den totale levetiden til WS320-batteriet?
Vi forventer at batteriet må skiftes ut etter 3–5 år, avhengig av miljø og bruksnivå.

Hva bør jeg gjøre med min WS320 hvis jeg fjerner masten for vinteren?
Det anbefales å demontere enheten og lagre den på et sted der den vil motta noen timer med dagslys hver dag. Hvis du bestemmer deg for å oppbevare enheten et sted uten dagslys, anbefales det å koble fra batteriet. Du må koble til batteriet på nytt og sette det i dagslys for å sikre at det lades før du setter enheten på plass igjen, og du må også koble enheten til basestasjonen på nytt før reinstallasjon hvis batteriet har vært koblet fra.

Vil enheten min lades ut over natten?
Bare litt hvis du seiler, og knapt noe i det hele tatt hvis du er i marinaen med hovedinstrumentsystemet slått av – vindsensoren kjører i en modus med lavt strømforbruk til det trådløse grensesnittet på systemet slås på. Den typiske nattebruken tas igjen med en time eller to med dagslys.

Kan jeg se batteriets ladestatus for WS320-sensoren?
Ja. Ved å vise de innkommende dataene til WS320 i enhetslisten på en skjermenhet, kan brukeren se batteriets ladestatus (% av maksimal ladefrekvens levert av solenergi) og batteristatus (% ladet status [100 % = full]).

Hvis WS320 er så bra, hvorfor skal jeg bruke den kablede versjonen (WS310)?
Installasjoner med mastehøyder på over 25 m, installasjoner på større båter som kan ha betydelig 2,4 GHz-kommunikasjon om bord (Bluetooth, Wi-Fi), noe som kan redusere driftsrekkevidden til WS320, båter av karbon- eller metallkonstruksjon der basestasjonen kan være skjult, eller et mer direkte ønske om en tradisjonell kabel!

Enheten er helt klart nøyaktig, vil B&G erstatte de vertikale MHU-enhetene med denne sensoren?
Ja. Senere i 2019 vil de vertikale mastetoppenhetene (VMHU) erstattes med enheter basert på WS310 (kablet) mekanikk og sensormaskinvare. Testenhetene er allerede i bruk.

Hvorfor valgte B&G en kopp- og vanedesign i stedet for en ultrasonisk design?
Ultrasoniske sensorer har mange fordeler, men i vanlige seileforhold har de av noen ulemper som gjør dem uakseptable for vårt bruksområde (som inkluderer styring av båten med autopilot på en sikker måte) med flere seilevinkler (både vindvinkler og krengningsvinkler), der de fysiske designbegrensningene forbundet med ultrasoniske sensorer, påvirker måling av vindvinkel og vindhastighet. Ytelsen i enkelte værforhold (mye nedbør, tåke eller is) er også usikker uten kompliserte og tunge designmottiltak.

Finne ut mer:

En trådløs vindsensor fra B&G som er utformet for tur- og konkurranseseilere. Den trådløse WS320-vindsensorpakken er en svært god løsning, med enestående nøyaktige data og forbedret aerodynamikk. Den er også enkel å montere og inneholder alle delene du trenger.
NOK 8.385 kr
Forhandlere

En svært presis, kabelbasert vindsensor som er utformet for tur- og konkurranseseilere. B&G WS310-vindsensorpakken har svært nøyaktige data, med forbedret aerodynamikk som egner seg for alle typer seilbåter. Inneholder alt du trenger for monteringen og tilkobling til NMEA 2000®.
NOK 7.150 kr

Tips og triks for din B&G-elektronikk

Radar for seiling

Radarer har bruksområder for seilbåter både nær kysten og til havs – og det handler ikke bare om å unngå kollisjoner.